Rekrutacja 2024

Wyniki Rekrutacji

11.06.2024

 • Rankingowa lista kandydatów wraz z ilością punktów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły doktorskiej ASP w Gdańsku na rok akademicki 2024/2025 – pobierz (288 KB) pdf
 • Rankingowa lista kandydatów wraz z ilością punktów. 
  Etap I: merytoryczna ocena złożonych przez kandydata dokumentów, będąca podstawą do dopuszczenia do II etapu – 3.06.2024.
  Etap II: Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca planowanego projektu badawczego pracy doktorskiej, planów artystyczno-projektowo-badawczych oraz informacji o osiągnięciach artystycznych lub projektowych – 7.06.2024 – pobierz (353 KB) pdf
 • Rankingowa lista kandydatów wraz z ilością punktów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły doktorskiej ASP w Gdańsku na rok akademicki 2024/2025 – pobierz () pdf

5.06.2024
Etap I

 • Lista kandydatów wraz z ilością punktów. Etap I: merytoryczna ocena złożonych przez kandydatów dokumentów, będąca podstawą do dopuszczenia do drugiego etapu – pobierz (257 KB) pdf
 • Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursowego egzaminu wstępnego – pobierz (191 KB) pdf
 • Lista kandydatów wraz z ilością punktów niedopuszczonych do drugiego etapu konkursowego egzaminu wstępnego – pobierz (196 KB) pdf
 • Lista kandydatów niepodlegających ocenie. Etap I: merytoryczna ocena złożonych przez kandydatów dokumentów, będąca podstawą do dopuszczenia do drugiego etapu – pobierz (162 KB) pdf