Rekrutacja 2024

Szkoła Doktorska – postępowanie rekrutacyjne

Procedura Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK) na rok akademicki 2023/2024 zostanie uruchomiona w terminie: 02.05.2023 r.(godz.8:00) wtorek  – 19.05.2023 r. (godz.14:00) piątek

Na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) . Postępowanie rekrutacyjne przebiega według stałego schematu, opisane w dziale: Rekrutacja krok po kroku.

U W A G A! Uczelnia zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rekrutacji w formie on-line.

Uchwała Senatu – tryb i warunki postępowania kwalifikacyjnego

Uchwała Senatu nr 38/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2023/2024 – Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej – przejdź do strony

Załącznik nr 1 – Zasady przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2023/2024 –Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej   – przejdź do strony

Zgodę promotora na podjęcie się promotorstwa nad kandydatem – pobierz (33 KB) pdf