Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Wydział Grafiki

Kierunek łączy grafikę artystyczną i projektową, umożliwiając absolwentom spełnianie się w zawodzie grafika zarówno na polu komercyjnym, jak i na indywidualnej drodze twórczej. Uczymy nowoczesnych technik pracy, nie zapominając o tych tradycyjnych!

Możesz wybrać różne specjalności studiów: Animacja (stacjonarne I stopnia), Grafika Artystyczna i Grafika Projektowa (stacjonarne II stopnia). Studia niestacjonarne prowadzone są w zakresie Grafiki Projektowej na poziomie I oraz II stopnia.

Nowość! Grafika, studia niestacjonarne II stopnia.