Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Kalendarz Roku Akademickiego

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

 

Zarządzenie Rektora nr 63/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź do strony

 

Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 1 października 2020 roku i trwa do 30 września 2021 roku. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry:

Semestr zimowy: 01.10.2020 – 31.01.2021

Semestr letni: 08.02.2021– 30.09.2021

 

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne odbywają się w następujących terminach:

Semestr zimowy: 01.10.2020 – 23.12.2020

                             07.01.2021– 31.01.2021

Semestr letni: 08.02.2021 – 01.04.2021

                        07.04.2021– 31.05.2021

 

W roku akademickim 2020/2021 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:

SEMESTR ZIMOWY

  1. Sesja egzaminacyjna: 01.02.2021 – 07.02.2021
  2. Sesja poprawkowa 15.02.2021 – 21.02.2021
  3. Ostateczny termin wprowadzenia zaliczeń do elektronicznego indeksu: 24.02.2021

SEMESTR LETNI

  1. Sesja egzaminacyjna: 01.06.2021 – 07.06.2021
  2. Sesja poprawkowa 13.09.2021– 19.09.2021
  3. Ostateczny termin wprowadzenia zaliczeń do elektronicznego indeksu: 22.09.2021

 

W roku akademickim 2020/2021 dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych poza sesjami egzaminacyjnymi są:

  1. przerwa świąteczna zimowa: 24.12.2020 –06.01.2021;
  2. przerwa świąteczna letnia: 02.04.2021 – 06.04.2021;
  3. przerwa wakacyjna: 08.06.2021 – 30.09.2021;
  4. dni ustawowo wolne: 01.11.2020, 11.11.2020, 06.01.2021, 01.05.2021, 03.05.2021, 03.06.2021

Okres od 20 września do 30 września 2021 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2020/2021 i rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022.