Rekrutacja 2023

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2023 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Kalendarz Roku Akademickiego

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

Zarządzenie Rektora nr 52/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź do strony

 

Rok akademicki 2022/2023 rozpoczyna się 3 października 2022 roku i trwa do 30 września 2023 roku. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry:

Semestr zimowy: 03.10.2022 – 29.01.2023

Semestr letni: 13.02.2023 - 30.09.2023

 

W roku akademickim 2022/2023 zajęcia dydaktyczne odbywają się w następujących terminach:

 

Semestr zimowy:

03.10.2022 – 23.12.2022

02.01.2023 – 29.01.2023

 

Semestr letni:

13.02.2023 – 06.04.2023

12.04.2023 – 11.06.2023

 

W roku akademickim 2022/2023 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:

 

SEMESTR ZIMOWY
 1. Sesja egzaminacyjna: 30.01.2023 – 05.02.2023
 2. Ostateczny termin wprowadzenia zaliczeń i ocen z sesji do Elektronicznego Indeksu: 08.02.2023
 3. Sesja poprawkowa: 13.02.2023 – 19.02.2023
 4. Ostateczny termin wprowadzenia zaliczeń i ocen z sesji poprawkowej do Elektronicznego Indeksu: 22.02.2023

SEMESTR LETNI

 1. Sesja egzaminacyjna: 12.06.2023 – 18.06.2023*
 2. Ostateczny termin wprowadzenia zaliczeń i ocen z sesji do Elektronicznego Indeksu: 21.06.2023
 3. Sesja poprawkowa: 11.09.2023 – 17.09.2023
 4. Ostateczny termin wprowadzenia zaliczeń i ocen z sesji poprawkowej do Elektronicznego Indeksu: 20.09.2023

W roku akademickim 2022/2023 dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych poza sesjami egzaminacyjnymi są:

 1. przerwa świąteczna zimowa: 26.12.2022 – 01.01.2023,
 2. przerwa semestralna: 06.02.2023 – 12.02.2023,
 3. przerwa świąteczna letnia: 07.04.2023 – 11.04.2023,
 4. przerwa wakacyjna: 19.06.2023 – 30.09.2023,
 5. dni ustawowo wolne: 01.11.2022, 11.11.2022, 06.01.2023, 01.05.2023, 03.05.2023, 08.06.2023
 6. dni dodatkowo wolne: 31.10.2022, 02.05.2023, 09.06.2023

Okres od 18 września do 30 września 2023 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2022/2023 i rozpoczęciem roku akademickiego 2023/2024.  

* terminy dyplomów dla osób kończących studia w roku akademickim 2022/2023  w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku określa Zarządzenie Rektora nr 53/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.