Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Kalendarz Roku Akademickiego

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Zarządzenie Rektora nr 30/2021 z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź do strony


Rok akademicki 2021/2022 
rozpoczyna się 1 października 2021 roku i trwa do 30 września 2022 roku. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry:

Semestr zimowy: 01.10.2021 – 30.01.2022

Semestr letni: 14.02.2022– 30.09.2022

 

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia dydaktyczne odbywają się w następujących terminach:

Semestr zimowy: 01.10.2021 – 23.12.2021

                             03.01.2022– 28.01.2022

Semestr letni: 14.02.2022 – 14.04.2022

                        20.04.2022– 03.06.2022

 

W roku akademickim 2021/2022 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:

SEMESTR ZIMOWY

 1. Sesja egzaminacyjna: 31.01.2022 – 06.02.2022
 2. Ostateczny termin wprowadzenia zaliczeń i ocen z sesji do Elektronicznego Indeksu: 09.02.2022
 3. Sesja poprawkowa 14.02.2022 – 20.02.2022
 4. Ostateczny termin wprowadzenia zaliczeń i ocen z sesji poprawkowej do Elektronicznego Indeksu: 23.02.2022

SEMESTR LETNI

 1. Sesja egzaminacyjna: 06.06.2022 – 12.06.2022*
 2. Ostateczny termin wprowadzenia zaliczeń i ocen z sesji do Elektronicznego Indeksu: 15.06.2022
 3. Sesja poprawkowa 12.09.2022– 18.09.2022
 4. Ostateczny termin wprowadzenia zaliczeń i ocen z sesji poprawkowej do Elektronicznego Indeksu: 21.09.2022

 

W roku akademickim 2021/2022 dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych poza sesjami egzaminacyjnymi są:

 1. przerwa świąteczna zimowa: 24.12.2021 –02.01.2022;
 2. przerwa semestralna: 07.02.2022- 13.02.2022;
 3. przerwa świąteczna letnia: 15.04.2022 – 19.04.2022;
 4. przerwa wakacyjna: 13.06.2022 – 30.09.2022;
 5. dni ustawowo wolne: 01.11.2021, 11.11.2021, 06.01.2022, 01.05.2022, 03.05.2022, 16.06.2022;
 6. dni dodatkowo wolne: 12.11.2021, 02.05.2022.

Okres od 19 września do 30 września 2022 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2021/2022 i rozpoczęciem roku akademickiego 2022/2023.

* terminy dyplomów dla osób kończących studia w roku akademickim 2021/2022 w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku określa Zarządzenie Rektora Nr 31/2021 z dnia 12.05.2021 r.