Rekrutacja 2024

Kalendarz Roku Akademickiego

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Zarządzenie Rektora nr 44/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2023/2024 w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – przejdź do strony

 

Rok akademicki 2023/2024 rozpoczyna się 2 października 2023 roku i trwa do 30 września 2024 roku. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry:

Semestr zimowy: 02.10.2023 – 04.02.2024

Semestr letni: 12.02.2024 – 30.09.2024

 

W roku akademickim 2023/2024 zajęcia dydaktyczne odbywają się w następujących terminach:

 

Semestr zimowy:

02.10.2023 – 22.12.2023

02.01.2024 – 28.01.2024

 

Semestr letni:

12.02.2024 – 28.03.2024

03.04.2024 – 09.06.2024

 

W roku akademickim 2023/2024 sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach:

 

Semestr zimowy:

 1. Sesja egzaminacyjna: 29.01.2024 – 04.02.2024
 2. Ostateczny termin wprowadzenia zaliczeń i ocen z sesji do Elektronicznego Indeksu: 07.02.2024
 3. Sesja poprawkowa: 12.02.2024 – 18.02.2024
 4. Ostateczny termin wprowadzenia zaliczeń i ocen z sesji poprawkowej do Elektronicznego Indeksu: 21.02.2024

Semestr letni:

 1. Sesja egzaminacyjna: 10.06.2024 – 16.06.2024*
 2. Ostateczny termin wprowadzenia zaliczeń i ocen z sesji do Elektronicznego Indeksu: 19.06.2024
 3. Sesja poprawkowa: 09.09.2024 – 15.09.2024
 4. Ostateczny termin wprowadzenia zaliczeń i ocen z sesji poprawkowej do Elektronicznego Indeksu: 18.09.2024

W roku akademickim 2023/2024 dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych poza sesjami egzaminacyjnymi są:

 1. przerwa świąteczna zimowa: 25.12.2023 – 01.01.2024
 2. przerwa semestralna: 05.02.2024 – 11.02.2024
 3. przerwa świąteczna letnia: 29.03.2024 – 02.04.2024
 4. przerwa wakacyjna: 17.06.2024 – 30.09.2024
 5. dni ustawowo wolne: 01.11.2023, 01.05.2024, 03.05.2024, 30.05.2024
 6. dni dodatkowo wolne: 02.11.2023, 03.11.2023, 02.05.2024, 31.05.2024

 

Okres od 16 września do 30 września 2024 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2023/2024 i rozpoczęciem roku akademickiego 2024/2025.  

* terminy dyplomów dla osób kończących studia w roku akademickim 2023/2024 w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku określa Zarządzenie Rektora nr 45/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r.