Rekrutacja 2024

Katalogi

Spis fotografii przekazanych do Archiwum Państwowego w Gdańsku – pobierz

Spis materiałów archiwalnych przekazanych do Archiwum Państwowego w Gdańsku w latach 1981, 1985 i 2016 – pobierz

Spis materiałów archiwalnych przekazanych do Archiwum Państwowego w Gdańsku w roku 2017 – pobierz

Spis materiałów archiwalnych przechowywanych w Archiwum ASP w Gdańsku – pobierz

ZBIORY FOTOGRAFICZNE

nr 1. ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE WITOLDA WĘGRZYNA

Zespół tworzy 4,5 tys. czarno-białych negatywów o różnych formatach. Przedstawiają pracowników PWSSP (zdjęcia portretowe oraz sytuacyjne), wnętrza pracowni, uroczystości odbywające się na Uczelni, fragmenty wystaw, korekt. Zdjęcia w tej kolekcji pochodzą z lat 1968-1997, ok. 90% z nich wykonał Witold Węgrzyn.

Archiwum fotograficzne Witolda Węgrzyna cz. 1 – pobierz

Archiwum fotograficzne Witolda Węgrzyna cz. 2 – pobierz

Archiwum fotograficzne Witolda Węgrzyna cz. 3 – pobierz