Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich

Uczelnia jest członkiem Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich.

Konferencja jest organizacją reprezentującą polskie biblioteki akademickie, jej celem jest wspieranie, rozwijanie, udoskonalanie i promowanie bibliotek szkół wyższych dla dobra publicznego i korzyści społecznej, a w szczególności:

  • prezentowanie opinii i stanowisk w sprawach dotyczących bibliotek,
  • podejmowanie działań integrujących biblioteki szkół wyższych,
  • wspieranie inicjatyw zmierzających do doskonalenia funkcjonowania bibliotek szkół wyższych,
  • reprezentowanie interesów pracowników bibliotek szkół wyższych,
  • dbałość o społeczny prestiż zawodu bibliotekarza i pracownika informacji naukowej.