Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Kontakt

pok. 111
Targ Węglowy 6
80-836 Gdańsk
tel. 58 301 21 40
erasmus@asp.gda.pl

Główny Specjalista ds. współpracy i umiędzynarodowienia

mgr Aleksandra Paciorkiewicz
aleksandra.paciorkiewicz@asp.gda.pl

Specjalista ds. współpracy i umiędzynarodowienia

mgr Hanna Świętnicka
hanna.swietnicka@asp.gda.pl

Specjalista ds. współpracy i umiędzynarodowienia
mgr Karolina Kalinowska
karolina.kalinowska@asp.gda.pl

Specjalista ds. współpracy i umiędzynarodowienia

mgr Paulina Tomczyk