Welcome to Poland

Rozpoczynamy  kursy języka angielskiego dla pracowników ASP w Gdańsku!

Wkrótce ruszają kursy języka angielskiego dla pracowników uczelni. Aby ułożyć harmonogram oraz podzielić Państwa na odpowiednie grupy pod względem poziomów zaawansowania, serdecznie zapraszamy na krótkie OBOWIĄZKOWE testy poziomujące.

Na testy zapraszamy osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w kursie w ankietach w listopadzie 2019. Istnieje również możliwość dopisania się na listę rezerwową, osoby chętne prosimy o maila na adres: international@asp.gda.pl

Test składa się z dwóch części: pisemnej (ok. 40 min) oraz rozmowy z lektorem (ok. 10 min). 

TESTY PISEMNE

Odbędą się one w 3 terminach (każdy pracownik wybiera jeden termin, nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść):

WTOREK, 28 stycznia, godz. 10.30 AUDYTORIUM

WTOREK, 28 stycznia, godz. 19.15 AUDYTORIUM

CZWARTEK, 30 stycznia, godz. 8.15, box w AULI (od strony Targu Węglowego)

W dniu testu będą się Państwo zapisywać na rozmowę.

ROZMOWA:

Jeden z poniższych terminów:

ŚRODA, 29.01.2020, w godz. 13.00-16.00

PIĄTEK, 31.01.2020, w godz. 9.00-13.00

WTOREK, 4.02.2020, w godz. 9.00-13.00

Dokładny harmonogram zostanie ustalony po przeprowadzeniu testów.Kursy językowe – zaproszenie do składania ofert – pobierz

 

W związku z otrzymaniem dofinansowania w programie Welcome to Poland, którego organizatorem jest NAWA, ogłaszamy nabór na darmowy kurs języka angielskiego dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych.

W ramach projektu Going International zorganizujemy na naszej uczelni:

  • Kursy jedno i dwusemestralne
  • Na różnych poziomach zaawansowania
  • Kursy rozpoczną się w lutym 2020 i październiku 2020r.

Kursy te maja na celu podniesienie jakości komunikacji i obsługi studentów oraz gości z zagranicy przebywających a ASP w Gdańsku.

 

Szczegółowy harmonogram i zasady kwalifikacji pracowników zostaną podane po wstępnej rekrutacji.

Zgodnie z założeniami projektu liczba miejsc jest ograniczona, o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń w ramach dostępnych grup.

 

Kursy są zaplanowane dla ok. 100 pracowników ASP

Planowane jest utworzenie trzech grup dla pracowników administracji:

- poziom A1/A2 (przełamanie bariery komunikacyjnej, zwroty przydatne w kontaktach z obcokrajowcami, udzielanie podstawowych informacji dotyczących uczelni) – 8/10 osób

- poziom B1 (rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, poszerzenie słownictwa i znajomości przydatnych struktur językowych, nauka/doskonalenie umiejętności pisania maili, symulacje rozmów telefonicznych) – 2 grupy 8/10 osób

- poziom B2+/C1 (sprawne nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami, doskonalenie umiejętności pisania oficjalnych pism, przygotowywanie prezentacji w języku angielskim, rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na tematy specjalistyczne) – 4/6 osób

oraz czterech grup dla pracowników dydaktycznych:

-poziom A2 (przełamanie bariery komunikacyjnej, poszerzenie słownictwa i zwrotów przydatnych podczas kontaktu ze studentami zagranicznymi) – 8/10 osób

-poziom B1 (rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, poszerzenie słownictwa i znajomości przydatnych struktur językowych, rozwijanie umiejętności formułowania zrozumiałych komunikatów i przekazywania wiedzy w języku angielskim oraz przygotowywania anglojęzycznych materiałów do zajęć) – 2 grupy po 8/10 osób

-poziom B2 (usprawnienie zdolności komunikacji w języku angielskim, poszerzenie zasobu słownictwa specjalistycznego, podniesienie kompetencji językowych w zakresie przekazywania wiedzy, prezentowania treści, przygotowywania materiałów dydaktycznych). – 6/8 osób

 

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci udziału w kursie za pomocą zgłoszenia, do którego link znajdziecie Państwo poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Zb4D04L0dYSvjMp14-2rp5Bgms3uquEb24hM7YBOgTc7fg/viewform?vc=0&c=0&w=1

Zgłoszenia należy przesłać do 15 listopada

 

Załacznik nr 1, Opis poziomów biegłości językowej – pobierz

załącznik nr 2, Informacja dot. przetwarzania danych osobowych (RODO) – pobierz

 

Biuro Współpracy i Umiędzynarodowienia, pok. 210

Maria Klawa
Hanna Świętnicka
international@asp.gda.pl
tel. 58 301 21 40