Rekrutacja 2020

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2020 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Inne szkolenia

W ramach projektu odbędą się szkolenia dla pracowników ASP w Gdańsku:

Szkolenia rozwijające kompetencje specjalistyczne, m. in. :

  • Rekrutacja i obsługa cudzoziemców w świetle Ustawy 2.0. i aktów wykonawczych,
  • Organizacja wizyt krajowych i delegacji zagranicznych, wydarzeń medialnych oraz przyjęć,
  • ICT in education.

Warsztaty i szkolenia rozwijające kompetencje komunikacyjne i społeczne

  • Szkolenia i warsztaty w zakresie wielokulturowości i komunikacji międzykulturowe. Celem szkoleń jest nabycie umiejętności komunikacji międzykulturowej poprzez pozyskanie wiedzy z zakresu  różnic kulturowych i zjawisk występujących na styku kultur, zrozumienie i pogłębienie umiejętności analizowania wartości, norm i zachowań w kontakcie międzykulturowym, uświadomienie sobie własnych uwarunkowań kulturowych i ich wpływu na postrzeganie świata i zachowanie, zdobycie umiejętności odczytywania komunikatów werbalnych i niewerbalnych zgodnie z obowiązującym w danej kulturze kodem komunikacyjnym, uwrażliwienie na różnice międzykulturowe w procesie nauczania i  rozwiązywania konfliktów, pracę nad  postawą akceptującą niejednoznaczność i odmienne punkty widzenia.

O szczególach będziemy informować.