Rekrutacja 2023

Kurs języka angielskiego

ASP w Gdańsku prowadzi bezpłatne kursy języka angielskiego dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych na poziomach od A1-C1. Kursy będą trwały od II 2020- VI 2021.

W połowie lutego 2020 kursy rozpoczęło 85 pracowników ASP.

Istnieje możliwość dołączenia do grup w trakcie trwania semestru lub od października 2020, osoby zainteresowane prosimy o kontakt: international@asp.gda

 

Przedłużenie kursu języka angielskiego

W związku z wydłużeniem czasu trwania projektu Going International w ramach programu Welcome to Poland, planujemy kontynuację kursu języka angielskiego dla pracowników ASP w Gdańsku w sem. zimowym roku akademickiego 2021/2022.  W dalszym ciągu istnieje możliwość dołączenia do grup.

 

 

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Galeria