Rekrutacja 2024

Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Lokalizacja: Serwerownia CI TASK; ośr. digit. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Biblioteka Gdańska PAN; Centrum Mobilne-obwoźny skaner.

Pełna nazwa projektu:
Pomorska Biblioteka Cyfrowa (lokalizacja:Serwerownia CI TASK; ośr.digit. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Biblioteka Gdańska PAN; Centrum Mobilne-obwoźny skaner).
 
Projekt realizowany jest w ramach:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 
Priorytet 2              Społeczeństwo wiedzy
Działanie 2.2          Infrastruktura oraz usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego
Podziałanie 2.2.2    Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego
 
 

Wartość projektu: 9 254 443,85 PLN

Dofinansowanie: 6 393 534,76 PLN

 

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 29 czerwca 2009 roku.
 
Główny cel projektu: zachowanie zabytków piśmienniczych i niepiśmienniczych bibliotek i instytucji kulturalnych regionu Pomorza poprzez ich zdigitalizowanie oraz powszechne udostępnienie w Internecie – bezpłatnie i bez ograniczeń czasowych.
 
 
Partnerzy Projektu:
 
Politechnika Gdańska – partner wiodący
Uniwersytet Gdański Biblioteka Gdańska PAN
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Akademia Morska w Gdyni
Akademia Muzyczna w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 
Województwo Pomorskie:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
Starostwo powiatowe w Kartuzach
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli-Biblioteka Pedagogiczna Kartuzy
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
Morski Instytut Rybacki w Gdyni
 
 
 
Partnerzy współtworzący PBC poza projektem dofinansowanym ze środków UE
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni.