Rekrutacja 2023

Zadaszenie Patio Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w celu stworzenia unikalnej przestrzeni kulturalnej.

 
 
Projekt: Zadaszenie Patio Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w celu stworzenia unikalnej przestrzeni kulturalnej
 
 
PROGRAM OPERACYJNY: INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
PODDZIAŁANIE: nie dotyczy
 
 
Wartość ogółem 7 355 108,73 PLN;
Dofinansowanie 5 606 927,72 PLN;
Wkład UE 4 765 888,56 PLN.
 
 

7 kwietnia 2017 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Rektor dr hab. Krzysztof Polkowski podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Zadaszenie Patio Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w celu stworzenia unikalnej przestrzeni kulturalnej” w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury działanie 8.1 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i rozwój zasobów kultury oś Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020

Nowe Patio Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku to miejsce poświęcone wydarzeniom z udziałem kadry akademickiej, gości z kraju i z zagranicy oraz studentów. To również przestrzeń otwarta dla wszystkich mieszkańców Trójmiasta, w której, dzięki szerokiej ofercie programowej w trakcie spotkań będą przenikać się słowa, idee i aktywności twórcze. Planowane inicjatywy będą bezpłatne i będą miały formę wykładów, warsztatów, interdyscyplinarnych zespołów kreatywnych tzw. KonceptLabów (Artlabów, TechnoLabów, KonceptLabów) i wielu innych, mając na celu zachęcić społeczeństwo do większej aktywności artystycznej. W programie będą również m.in. ogólnopolskie konferencje, eventy, cykle prelekcji oraz imprezy kulturalno-rozrywkowe w postaci mobilnego kina sezonowego oraz kameralnych koncertów. Aktywności skierowane bedą do szerokiego grona odbiorców, począwszy od amatorów edukacji kulturalnej, poprzez hobbystów, pasjonatów, dydaktyków, przedsiębiorców, kończąc na wysokiej sławy artystów. Szersza oferta kulturalna Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku stworzy więcej możliwości dla obecnych i potencjalnych odbiorców, tym samym przyczyni się do większego ich uczestnictwa w kulturze. 

W programie planujemy m.in. przygotowany przez dr Katarzynę Lewandowską cykl wykładów, warsztatów i festiwalu performance ART and FEMINISM w 100-lecie nadania w Polsce praw wyborczych kobietom, projekt cyklicznych wydarzeń poświęconych ilustracji pt. „ILUstacja”, które poprowadzi Agata Królak, a także otwarte wykłady przygotowane przez prof. Krzysztofa Gliszczyńskiego, z udziłem m. in. dr Marty Smolińskiej.
Szczegółowy program dostepny będzie na stronie: www.patioasp.pl.

Wraz z uczestnikami programu kulturalnego realizowanego w Nowym  Patio chcemy wskrzeszać idee i doprowadzać do realizacji projektów, za pośrednictwem dialogu, technik wizualnych oraz szeroko rozumianej kreacji. Jesteśmy przekonani, że multidyscyplinarna oferta programu, przyczyni się  do prezentacji wielu doskonałych efektów, które przyniosą wiele satysfakcji  nam wszystkim.
 

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


 

 

 
 
Zgłoszenie nieprawidłowości – pobierz
Media o projekcie – pobierz
Kalendarium – pobierz