Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Harmonogram

30.01

Ostateczny termin wyboru przez Rady Programowe kierunków członków WKW

20.01

Początek tworzenia listy elektorów  w grupie wyborczej profesor i profesor uczelni

20.01 – 3.02

Składanie oświadczeń wymaganych do kandydowania do Kolegium Elektorów dla grupy wyborczej profesor, profesor uczelni

4.02

Zamkniecie listy elektorów w grupie wyborczej profesor i profesor uczelni

10.02

Szkolenie pt. "Jak przeprowadzić wybory?" kierowane do Wydziałowych Komisji Wyborczych (Gmach główny, Baszta, godz. 10:00)

11.02

Wybory przedstawicieli w grupie pracowników niebędących nauczycielami  akademickimi do kolegium elektorów (Gmach główny ASP, Audytorium,  godz. 9:00)

17.02 

Wybory przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich w grupach pracowników jednostek pozawydziałowych (w tym ZHITS) do Kolegium Elektorów (Gmach główny ASP, sala konferencyjna,  godz.12:00)

Wybory do kolegium Elektorów w grupie wyborczej doktoranci
(Gmach główny ASP, sala 132,  godz. 14:00)

18.02

Wybory przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich w grupach pracowników Rzeźby i Intermediów do Kolegium Elektorów (Mała Zbrojownia, Plac Wałowy 15, godz.11:00)

Wybory przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich w grupach pracowników Grafiki do Kolegium Elektorów (Dom Angielski, Chlebnicka 13/16, sala 205, godz. 12:00)

Wybory w grupie studentów Wydziału Rzeźby i Intermediów do Kolegium Elektorów  (Mała Zbrojownia, Plac Wałowy 15, sala 16P, godz.13:00)

Wybory w grupie studentów Grafiki  do Kolegium Elektorów  (Dom Angielski, Chlebnicka 13/16, sala 302, godz. 14:00)

19.02

Wybory przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich w grupach pracowników Wydziału Architektury i Wzornictwa do Kolegium Elektorów (Gmach główny ASP, Audytorium,  godz. 11:00)

Wybory w grupie studentów Architektury i Wzornictwa do Kolegium Elektorów  (Gmach główny ASP, Audytorium,  godz. 14:00)

20.02

Wybory przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich w grupach pracowników Malarstwa do Kolegium Elektorów (Gmach główny ASP, Audytorium,  godz. 12:00)

Wybory w grupie studentów Malarstwa do Kolegium Elektorów  (Gmach główny ASP, Audytorium,  godz. 14:00)

21.02

Ostateczny termin składania oświadczeń wymaganych dla Kolegium Elektorów w grupach pozostałych nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, studentów i doktorantów.

27 .02 – 12.03

Zgłaszanie kandydatów na Rektora

16.03

Ogłoszenie wstępnej  listy kandydatów

20.04

Próba techniczna połączenia online, godz. 11:00-14:00 (szczegóły zostaną przesłane mailowo)

21.04

Spotkanie prezentacyjne Kandydata na Rektora dla Kolegium Elektorów w trybie telekonferencji na platformie Google Meet, godz. 11:00

27.04

Wybory Rektora

25.05 – 29.06

Wybory do Senatu

25.05 

Tworzenie listy kandydatów do Senatu w grupach pracowników jednostek pozawydziałowych – w tym ZHITS (godz. 8:00-16:00)

25.05 – 27.05 

Tworzenie listy kandydatów do Senatu w grupach pracowników niebędących nauczycielami  akademickimi (do godz. 16:00)

26.05 

Wybory do Senatu w grupach pracowników jednostek pozawydziałowych – w tym ZHITS (godz. 15:00)

26.05 

Tworzenie listy kandydatów do Senatu w grupie wyborczej Doktoranci (do godz. 16:00)

27.05 

Wybory do Senatu w grupie wyborczej Doktoranci (godz. 11:00)

28.05 

Wybory do Senatu w grupach pracowników niebędących nauczycielami  akademickimi (godz. 11:00)

25.05 – 1.06 

Tworzenie listy kandydatów do Senatu w grupach pracowników Wydziału Malarstwa, Rzeźby i Intermediów, Grafiki, Architektury i Wzornictwa

1-5.06

Tworzenie listy kandydatów do Senatu w grupach pracowników Wydziału  Architektury i Wzornictwa

3.06.2020 

Wybory do Senatu w grupie wyborczej pracowników Malarstwa (godz. 12:00) Audytorium

15.06.2020 

Wybory do Senatu w grupie wyborczej pracowników Rzeźby i Intermediów (godz. 11:00) Audytorium

16.06.2020 

Wybory do Senatu w grupie wyborczej pracowników Grafiki (godz. 11:00) Audytorium

16.06.2020 

Wybory do Senatu w grupie wyborczej pracowników Architektury i Wzornictwa (godz. 11:00) /wybory online/

18.06.2020 

Wybory do Senatu w grupie wyborczej studenci:

Malarstwo, godz. 10:00

Grafika, godz. 11:00

AiW, godz. 12:00

RiI, godz. 13:00

/wybory online/

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH /w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą/ – pobierz