Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Kandydaci na Rektora

prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski

Karta zgłoszenia kandydata na stanowisko Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – Uzasadnienie zawierające charakterystykę kandydata i opis jego osiągnięć – pobierz

CV – pobierz

Uchwała Senatu nr 16/2020 z dnia 18 marca 2020 w sprawie zaopiniowania kandydata na Rektora – pobierz