Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

WKW

Wydział Rzeźby i Intermediów

Przewodniczący: prof. Wojciech Sęczawa
Zastępca: dr Marcin Plichta
Sekretarz: Julia Kul
prof. ASP dr hab. Bogna Burska
Wiktor Tomaszewski

Wydział Malarstwa

przewodniczący: prof. Piotr Józefowicz
sekretarz: mgr Przemysław Garczyński
Agnieszka Lewandowska

Wydział Architektury i Wzornictwa

przewodniczący: dr Bogumił Oświecimski
zastępca: dr Rafał Setlak
sekretarz: prof. ASP dr hab. Grażyna Kilarska
prof. ASP dr hab. Marek Jóźwicki
dr Jakub Gołębiewski
prof. Beata Szymańska
Patryk Laskowski

Wydział Grafiki

przewodniczący: prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki
zastępca: mgr Jakub Zając
sekretarz: Damian Pera