Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

RRR_20 Kierunki 2020/2021 – Rekrutacja Uzupełniająca | rzezba

Rzeźba, studia jednolite magisterskie 

01.09.2020

od 8:00

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

09.09.2020

do 20:00

Zakończenie Rejestracji w IRK

Ostateczny termin dokonania opłaty egzaminacyjnej

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w  teczce/portfolio – pobierz

3. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu  zadań egzaminacyjnych – pobierz

10.09 – 12.09.

2020

 

ETAP WSTĘPNY –   PRZESŁANIE TECZKI – WERYFIKACJA FORMALNA NADESŁANEJ TECZKI

Obowiązkiem kandydata/kandydatki jest przesłanie Teczki w formie elektronicznej na adres:

rzezba.jednolite@akademia.gda.pl

Termin nadsyłania Teczki: od 10.09.2020 od godziny 8:00, do 12.09.2020 do godziny 20.00

(pliki przesłane po godzinie 20.00 nie będą brane pod uwagę, prosimy nie czekać do ostatniej chwili)

Teczka powinna zawierać:

1. Autorskie Portfolio – reprodukcje maksymalnie 20 własnoręcznie wykonanych prac, w tym:

- minimum 5 rzeźb ( w tym co najmniej 1 portret rzeźbiarski, fotografie powinny być   wykonane na neutralnym tle z uwzględnieniem kilku ujęć z różnych stron);

- minimum 10 rysunków;

2. List motywacyjny kandydata/kandydatki, uzasadniający chęć studiowania na kierunku Rzeźba (maksymalnie 800 znaków) opatrzony podpisem kandydata.

3. Skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu treści listu oraz wykonaniu prac zawartych w Portfolio bez naruszenia dóbr osób trzecich (plik do pobrania wyżej).

4. Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej.

Nadesłanie niekompletnej Teczki dyskwalifikuje kandydata z udziału w egzaminach wstępnych.

 

Wymagania formalne:

Reprodukcje prac powinny mieć rozdzielczość 240 dpi, zapisane   jako jeden wielostronicowy plik PDF, opis prac nie jest wymagany (instrukcja przygotowania pliku pdf do pobrania wyżej). Oświadczenie i potwierdzenie opłaty powinny być zapisane jako osobne pliki.

Całość powinna być przesłana w jednej wiadomości email jako jeden załącznik nie przekraczający 25 MB opisany Imieniem i Nazwiskiem kandydata. (PROSIMY NIE ZAŁĄCZAĆ LINKÓW DO STRON, YOUTUBE, ANI LINKÓW DO POBRANIA NP. WETRANSFER)

14.09.2020

Godzina 08:00

OGŁOSZENIE LISTY OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE, ZAKWALIFIKOWANYCH DO I ETAPU EGZAMINÓW godzina 08:00

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

14.09.2020

 

I ETAP –   EGZAMIN PRAKTYCZNY

Egzamin jednozadaniowy, mający charakter konkursowy, przeprowadzany z zastosowaniem systemu punktowego. Egzamin odbędzie się w formie zdalnej.

Egzamin polegać będzie na własnoręcznym stworzeniu kompozycji rysunkowej na zadany temat. W zakres egzaminu wchodzi wykonanie zadania i przesłanie wymaganej dokumentacji.

Treść zadania zostanie przesłana kandydatkom / kandydatom pocztą elektroniczną w dniu egzaminu na adres podany w trakcie rejestracji.

 

Publikacja tematu zadania: 14.09.2020 godzina 9:00 – 09:30

Czas na wykonanie zadania i przesłanie dokumentacji: 14.09. do godziny 17:00

Adres do przesłania dokumentacji wraz z oświadczeniem: rzezba.jednolite@akademia.gda.pl

(po godzinie 17.00 przesłanie dokumentacji zadania będzie niemożliwe, prosimy nie czekać do ostatniej chwili)

 

Wymagania formalne w I etapie:

1. Podczas egzaminu kandydat/kandydatka powinien być zaopatrzony w biały papier o formacie 50 x 70cm i zestaw ołówków o zróżnicowanej twardości.

2. Dokumentację zdjęciową zadania należy przesłać w dniu egzaminu do godziny 17.00 w jednym folderze, format plików pdf lub jpg. Folder i pliki powinny być opisane Imieniem i Nazwiskiem kandydata. Zdjęcia powinny być wykonane bez zniekształceń, optymalnie przy naturalnym oświetleniu.

3. Do przesłanej dokumentacji należy dołączyć skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy bez naruszenia dóbr osób trzecich, (plik do pobrania).

Dokumentację zadania wraz z oświadczeniem należy przesłać w jednej wiadomości email jako jeden Załącznik opisany Imieniem i Nazwiskiem, nie przekraczający wielkości 10 MB.

 

Przesłanie niekompletnej dokumentacji dyskwalifikuje kandydata z udziału w egzaminach wstępnych.

15.09.2020

Godzina 09:00

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU : godzina: 09:00

Warunkiem przystąpienia do II etapu postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata wymaganego minimum punktowego dla I etapu.

 

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu egzaminu wstępnego.

Ogłoszenie harmonogramu rozmowy kwalifikacyjnej.

(Przesłanie na adresy email kandydatów informacji o godzinie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej do godziny 11:00.)

Miejsce strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

15.09.2020

od godziny 11.00

 

 

II ETAP – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się od godz. 11:00 wg ustalonego harmonogramu.

 

Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyć prac kandydata przesłanych w Portfolio drogą elektroniczną oraz zrealizowanego w I etapie zadania egzaminacyjnego w kontekście problematyki wybranego kierunku. Będzie miała na celu zapoznanie się z sylwetką kandydata, z jego predyspozycjami i doświadczeniem artystycznym oraz jego zainteresowaniami z zakresu rzeźby oraz szeroko pojętej kultury i sztuki.

 

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana będzie przez Komisję w formie zdalnej poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata/ kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata/kandydatki poprzez udostępnienie do wglądu sekretarzowi Komisji Rekrutacyjnej dowodu tożsamości, lub innego dokumentu ze zdjęciem.

Przewidywany czas rozmowy z kandydatem wynosi ok. 20 minut.

16.09.2020

Godzina 12:00

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU godzina 12:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMIÓW

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata wymaganego minimum punktowego z każdego etapu.

 

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Miejsce strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

17.09. – 23.09.

2020

 

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Oryginalne dokumenty można także dostarczyć w godz. 12.00 – 14.00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 101

 

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.