Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Terminarz

Rekrutacja na studia na rok akademicki 2020/2021

Postępowanie rekrutacyjne na studia I stopnia i jednolite magisterskie, stacjonarne w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zostanie przeprowadzone w terminie: 01.07.2020 – 22.07.2020r.

Postępowanie rekrutacyjne na studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia niestacjonarne I stopnia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zostanie przeprowadzone w terminie: 04.09.2020 – 25.09.2020r.

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zostanie przeprowadzone w terminie: 07.09.2020 – 25.09.2020r.

Procedura Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK) na rok akademicki 2020/2021 na wszystkie kierunki I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zostanie uruchomiona w terminie: 01.06.2020 r.

Termin rejestracji na studia I stopnia i jednolite magisterskie stacjonarne w systemie IRK: 01.06 – 30.06.2020 r.

Termin rejestracji w systemie IRK na studia II stopnia stacjonarne: 01.06 – 30.08.2020 r. – Uwaga! przedłużamy do 3 września 2020 r. do godziny 20.00 termin rejestracji w systemie IRK na stacjonarne studia II stopnia.

Termin rejestracji na studia I i II stopnia niestacjonarne w systemie IRK: 01.06 – 19.09.2020 r.

 

Szczegółowe harmonogramy egzaminów są dostępne w zakładce kierunki i specjalności 2020/2021.