Rekrutacja 2023

Informator dla I roku

Szanowny Studencie!

Miło nam Cię powitać w gronie studentów gdańskiej ASP. Przyjmij nasze gratulacje i życzenia jak największej satysfakcji ze studiów.

Rozpoczynasz właśnie twórczą przygodę – przed Tobą nowe, motywujące wyzwania, fascynujące spotkania i ogrom inspiracji. Na uczeni nie tylko udoskonalisz swój warsztat, ale także zdobędziesz nowe umiejętności ucząc się od uznanych profesjonalistów. Doświadczeni wykładowcy odkryją przed Tobą bogactwo technik artystycznych, środków przekazu i najnowszych metod projektowania. Przestronne, kompleksowo wyposażone pracownie pozwolą Ci na realizację najśmielszych wizji. Podczas plenerów i zagranicznych stypendiów poznasz studentów z całego świata, z którymi wymienisz doświadczenia i podzielisz się zdobytą wiedzą oraz umiejętnościami.

To wszystko przed Tobą. Wiemy jednak, że początki bywają trudne, aby ułatwić Ci pierwsze dni na uczelni zebraliśmy w tym informatorze podstawowe informacje i wskazówki dotyczące studiowania na Akademii. Powodzenia.

 

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW

Dział Kształcenia (DK)

Sprawami przebiegu studiów zajmuje się Sekcja Toku Studiów (skrót: STS) pok. 101, to tu pomożemy Ci w trudnych i budzących wątpliwości sytuacjach. Pamiętaj, zasygnalizuj nam swój problem lub trudność wcześniej, abyśmy mogli w porę zareagować. U nas na początku października podpiszesz ślubowanie, odbierzesz  legitymację studencką oraz złożysz wydrukowany wniosek o stypendium Rektora.

Sprawami Wydziału zajmuje się Sekcja Organizacji Kształcenia (skrót: SOK) to tu uzyskasz informacje nt. programu studiów, planu zajęć, zapisów do pracowni, zapisów na fakultet, sesji dyplomowej oraz dowiesz się o godzinach przyjęć Dziekana/Prodziekana

Sprawami pomocy materialnej zajmuje się Stanowisko ds. pomocy materialnej  pok. 210, to tu uzyskasz informacje dotyczące pomocy materialnej oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Drogi Studencie, jesteś zawsze mile widziany w:

Poniedziałek 10:00 – 14:00

Wtorek 12:00 – 14:00

Środa – nieczynne

Czwartek 9:00 – 14:00

Piątek 12:00 – 14:00

 

Prosimy o przestrzeganie wyżej podanych godzin urzędowania. Usprawni to pracę Działu, a studentom pozwoli szybko i skutecznie załatwić swoje sprawy. Dziękujemy :-)

 

BIEŻĄCE INFORMACJE

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące kształcenia (plany zajęć, kalendarz roku akademickiego) oraz wiele innych znajdziesz na naszej stronie www.asp.gda.pl w zakładce: studenci oraz wydziały

Stronę sprawdzaj na bieżąco – znajdziesz tam przydatne informacje.

 

PRZESTRZEGAJ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD

 • Zapoznaj się dokładnie z Regulaminem Studiów na stronie asp.gda.pl w zakładce: studenci >> organizacja toku studiów >> akty prawne obowiązujące.
 • Przestrzegaj zasad społeczności akademickiej.
 • Powołaj starostę roku do kontaktu z Działem Kształcenia.
 • Uczestnicz regularnie w zajęciach.
 • Korzystaj z systemu AKADEMUS, który jest uczelnianym internetowym narzędziem wspomagającym pracę pracowników i studentów uczelni. Znajdziesz w nim informacje dotyczące m.in. nr indywidualnego konta Studenta, programu studiów, uzyskiwanych w procesie kształcenia ocen oraz złożysz on-line wnioski o stypendium. Twoje konto rekrutacyjne automatycznie stanie się kontem Studenta. Login i hasło do konta pozostają te same. Dbaj o to, aby podane dane kontaktowe były aktualne!
 • W korespondencji elektronicznej z pracownikami ASP w Gdańsku używaj uczelnianego adresu email, który zostanie dla Ciebie utworzony na początku roku akademickiego.

W kontakcie z nauczycielami akademickimi nie zaczynaj swego listu inaczej, jak od słów: Szanowna/y Pani/Panie z podaniem tytułu naukowego lub sprawowanej funkcji, np. Szanowna Pani Profesor, Szanowny Panie Doktorze, Szanowny Panie Dziekanie itp.

 

IMMATRYKULACJA

To uroczystość, w czasie której zostaniesz przyjęty do grona studentów naszej Uczelni. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 odbędzie się 14 października 2022 r. o godzinie 12:00 w Auli. O szczegółach uroczystości poinformujemy na stronie internetowej uczelni.

Spotkanie organizacyjne wszystkich studentów 1 roku z Prorektor do Spraw Studenckich prof. ASP dr hab. Sylwią Jakubowską-Szycik odbędzie się 18 października  2022 r. o godz. 10:00 w Auli w budynku Wielkiej Zbrojowni.

 

SZKOLENIE Z BHP

Obowiązkowe szkolenie BHP (bezpłatne) dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych odbędzie się w dniach 29-30 września 2022 r.

 

Szczegółowy harmonogram:

 • w dniu 29.09.2022 r.
 1. Studenci studiów I stopnia kierunek Architektura Wnętrz, Architektura Przestrzeni Kulturowych, Wzornictwo  9:00 – 12:00
 2. Studenci studiów I stopnia kierunek  Grafika, Intermedia, Fotografia 12:30-15:30

 • w dniu 30.09.2022 r.
 1. Studenci studiów jednolitych magisterskich kierunek Malarstwo, Rzeźba. godz. 9:00 – 12:00
 2. Studenci studiów II stopnia 12:30-15:30 

Miejsce szkolenia: Audytorium w budynku Wielkiej Zbrojowni przy ul. Targ Węglowy 6.

 

Studenci, którzy odbyli szkolenie BHP na ASP w Gdańsku - od roku 2018  wzwyż i mają potwierdzenie odbycia szkolenia w systemie Akademus – są zwolnieni z udziału w szkoleniu.

Szkolenie BHP dla studentów 1 roku studiów niestacjonarnych odbędzie się na pierwszym zjeździe. Szczegółowe informacje dotyczące daty i godziny zostaną przesłane drogą mailową.

UWAGA! Osoby, które nie odbędą szkolenia we wskazanym przez Rektora terminie, nie zostaną dopuszczone do zajęć do czasu jego odbycia oraz będą zmuszone pokryć koszty wspomnianego szkolenia we własnym zakresie.

 

Elektroniczna legitymacja studencka ELS

ELS to plastikowa karta z wbudowanym układem elektronicznym stykowym i bezstykowym. Spełnia ona rolę legitymacji studenckiej oraz karty miejskiej ZTM (autobusy i tramwaje)

 • Legitymacja studencka jest dokumentem poświadczającym status studenta;
 • Legitymacja studencka ELS zachowuje ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów I stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia studiów;
 • W przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej, student jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Uczelni;
 • Ważność legitymacji studenckiej potwierdza się, co semestr w STS: do końca października oraz do końca marca.


TEST KWALIFIKUJĄCY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Test z języka angielskiego, mający na celu zakwalifikowanie każdego studenta do grupy o odpowiednim poziomie, przeprowadzony będzie przy użyciu platformy elektronicznej.

Termin testu: druga połowa września 2022 r.

Wszystkie informacje odnośnie dokładnego terminu oraz przeprowadzenia testu z języka angielskiego zostaną przesłane drogą mailową na adresy podane podczas rejestracji w systemie IRK. Prosimy o bieżące sprawdzanie poczty.

 

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA

ASP w Gdańsku umożliwia skorzystanie z oferty stypendialnej w ramach programu Erasmus+. Studenci naszej uczelni mogą obecnie odbyć semestr studiów w jednej z kilkudziesięciu renomowanych uczelni zagranicznych lub wyjechać na zagraniczny staż związany z kierunkiem studiów.

Wszelkie informacje dotyczące oferty programu dostępne są na stronie www.asp.gda.pl, w zakładce Biuro  Współpracy i Umiędzynarodowienia/Erasmus+ lub bezpośrednio w Biurze Współpracy i Umiędzynarodowienia, pok.111.

 

STYPENDIA – POMOC MATERIALNA

Podczas studiów możesz otrzymać wsparcie finansowe w postaci różnego rodzaju stypendiów. Ubiegać się możesz zarówno o stypendium Rektora, jak również skorzystać z wsparcia ze środków przeznaczonych na pomoc materialną.

Zapoznaj się dokładnie z Regulaminem świadczeń dostępnym na stronie asp.gda.pl w zakładce:  studenci >>stypendia >>akty prawne i jeżeli spełniasz kryteria, zaloguj się w Panelu Studenta, złóż wniosek on-line o stypendium, które Cię interesuje, a następnie wydrukowany wniosek ze wszystkimi załącznikami dostarcz do wyznaczonego miejsca.

 1. Wnioski o stypendium: socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, należy złożyć przy Stanowisku ds. pomocy materialnej, 210
 2. Wnioski o stypendium Rektora, należy złożyć w STS, 101

O terminach naboru wniosków zostaną Państwo poinformowani droga mailową.

Możesz również ubiegać się o:

 • stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego
 • stypendium finansowane przez osobę fizyczną lub prawną
 • i wiele innych

Wszystkie szczegółowe informacje dot. stypendiów i terminów naboru wniosków znajdziesz na stronie asp.gda.pl w zakładce: studenci >> stypendia

 

BIBLIOTEKA

Biblioteka udostępnia swoje zbiory w tzw. Wolnym Dostępie. Oznacza to, że do większej części księgozbioru, umieszczonego w otwartej przestrzeni Biblioteki, będziesz miał swobodny dostęp. W celu aktywacji konta, czytelnik wypełnia deklarację i oddaje ją dyżurującemu bibliotekarzowi.

Formularz deklaracji dostępny jest w Bibliotece. Biblioteka znajduje się w Gmachu Głównym Uczelni

 

UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie zdrowotne:

Studenci do 26 roku życia korzystają z ubezpieczenia zdrowotnego swoich rodziców. Po 26 roku życia mogą ubezpieczyć się samodzielnie, składając wniosek w pok. 210 przy Stanowisku ds. pomocy materialnej. Wzór dostępny jest na stronie www.asp.gda.pl w zakładce: studenci>> ubezpieczenie.

 

Ubezpieczenie NNW:

Ubezpieczenie NNW -od następstw nieszczęśliwych wypadków jest opłacane przez studenta i jest dobrowolne. Składka jest wpłacana jednorazowo za cały rok w wysokości około 60 zł. Umowę i opłatę realizuje się przez internet w firmie ubezpieczeniowej wskazanej przez Uczelnię. Ubezpieczenie jest zawierane od października (decyduje dzień wpływu na konto ubezpieczyciela) do 30 września kolejnego roku kalendarzowego, zakres obejmuje Polskę i cały świat 24 h. Szczegółowych informacji udziela Biuro Rektora.

 

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA

Angażując się aktywnie w działalność studencką na ASP masz możliwość więcej czasu poświęcić temu, co rzeczywiście jest dla Ciebie interesujące. Na naszej Uczelni działają: m.in. Samorząd Studencki, Teatr TeART, Galeria Studencka START oraz Koła naukowe: Proces, Spaw, Tygiel, Koło Barw.

Informacje znajdziesz na naszej stronie www.asp.gda.pl w zakładce: studenci >> działalność studencka