Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Terminarz

Procedura Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na rok akademicki 2021/2022 zostanie uruchomiona w terminie: 14 czerwca 2021 r. do 09 lipca 2021 r.

Przyjmowanie dokumentów (zgodnie z § 10 pkt.1 Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2021/2022) : od 05 lipca 2021 r. do 09 lipca 2021 r.

Uzupełnienie ewentualnych braków w złożonej dokumentacji:  do 14 lipca 2021 r.

Postępowanie kwalifikacyjne do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych  w Gdańsku zostanie przeprowadzone w terminie: 16 – 20 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatek/kandydatów dopuszczonych do ETAPU DRUGIEGO postępowania kwalifikacyjnego: 16 lipca 2021 roku *)  (po godzinie 15:00)

Ogłoszenie listy rankingowej: 20 lipca 2021 r.  (po godzinie 15:00)

Ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: 21 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy nieprzyjętych do Szkoły Doktorskiej: 21 lipca 2021 r.

Złożenie dokumentu poświadczającego wykształcenie wraz z oświadczeniem, że dana osoba będzie doktorantką/doktorantem tylko w Szkole Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku:  Zgodnie z § 17 pkt.1 i 2 Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2021/2022 do 28 lipca 2021 r.

*) UWAGA:
Harmonogram ETAPU II postępowania kwalifikacyjnego zostanie podany w dniu 16 lipca 2021 roku  (po godzinie 15:00)bezpośrednio na adres mailowy kandydatek/ów dopuszczonych do II etapu.