Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Zadania egzaminacyjne

Lista tematów do wyboru dla kandydatów na II stopień studiów na kierunku Wzornictwo:

  1. Określenie powinności wzornictwa w kontekście aktualnych potrzeb kulturowych, gospodarczych i cywilizacyjnych.
  2. Współczesne wzornictwo w różnym stopniu czerpie wiedzę z innych obszarów rzeczywistości: gospodarki, technologii, aspektów społecznych, kultury. Z którą z wymienionych dziedzin identyfikujesz się najbardziej, w jakiej widzisz istotę swojej pracy zawodowej designera? Uzasadnij swój wybór.
  3. Co rozumiesz przez projektowanie usług.
  4. Na czym polega projektowanie interakcji.
  5. Wyjaśnij pojęcie projektowania spekulatywnego (speculative design)
  6. Żałuję, że to nie ja zaprojektowałem/łam.
  7. Kiedy coś jest zrobione a kiedy zaprojektowane?
  8. Jakie cechy ma zaprojektowany przedmiot oprócz funkcjonalności?
  9. Czy można zaprojektować „drugie życie" przedmiotów?