Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Harmonogram

Grafika II stopnia, studia stacjonarne

01.06.2021

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

05.07.2021 Godzina: 15:00

Zakończenie Rejestracji w IRK

05.07.2021

Ostateczny termin dokonania opłaty

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz (431 KB) pdf

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w  teczce/portfolio – pobierz (13 KB) docx

3. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu  zadań egzaminacyjnych – pobierz (15 KB) docx

06-08.07.2021

I ETAP  – PRZEGLĄD I OCENA TECZKI

Obowiązkiem kandydata/kandydatki jest przesłanie teczki w formie elektronicznej korzystając z formularza online dostępnego pod poniższym linkiem:

FORMULARZ STUDIA STACJONARNE II STOPIEŃ

Link będzie aktywny od 06.07.2021 do 08.07.2021 do godziny 20.00

Termin nadsyłania:

Od 06.07.2021 od  godziny 8.00 do 08.07.2021 do godziny 20.00

(dokumenty przesłane po przekroczeniu wyznaczonego terminu nie będą podlegać ocenie, prosimy nie czekać do ostatniej chwili z uwagi na możliwy długi czas przesyłania plików drogą internetową)

Teczka powinna zawierać portfolio, list motywacyjny, wymagane dokumenty:

1. Portfolio powinno zawierać ≤15 reprodukcji dyplomu licencjackiego oraz ≤15 własnoręcznie wykonanych prac plastycznych. Mogą to być prace plastyczne z zakresu, malarstwa, rysunku, grafiki artystycznej, grafiki projektowej, fotografii i animacji. Mogą to być prace wykonane np. na studiach licencjackich, innych studiach magisterskich, kołach zainteresowań lub prace wykonane we własnym zakresie. Cała zawartość Portfolio musi być wyłącznym dziełem kandydata/kandydatki.

*Jeżeli kandydat/kandydatka nie ma dyplomu artystycznego to powinien pokazać między 15 a 30 prac z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki artystycznej, grafiki projektowej, fotografii i animacji.

2. List motywacyjny opatrzony podpisem w którym kandydat/kandydatka powinien uzasadnić́  wybór kierunku studiów (maksymalnie 800 znaków).

3. Skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu treści listu motywacyjnego oraz wykonaniu prac zawartych w portfolio bez naruszenia dóbr osób trzecich (plik do pobrania).

4.    Poświadczenie dokonania opłaty egzaminacyjnej.

Wymagania formalne:

Reprodukcje prac należy wykonać własnoręcznie. Całość, Portfolio + list motywacyjny należy przygotować jako wielostronicowy plik PDF w wysokiej rozdzielczości w maksymalnej wielkości 50 MB (z ew. dołączoną osobno animacją, maksymalnie plik 50 MB) . (instrukcja przygotowania pliku pdf do pobrania )

Teczkę  (PDF + dokumenty) oraz z ew. dołączoną animację należy wysłać w formie elektronicznej korzystając z formularza online dostępnego pod poniższym linkiem:

FORMULARZ STUDIA STACJONARNE II STOPIEŃ 

Link będzie aktywny od 06.07.2021 do 08.07.2021 do godziny 20.00

Wielkość Teczki nie może przekroczyć 50 MB.

Wielkość Animacji nie może przekroczyć 50 MB.  

Nadesłanie z wykorzystaniem formularza online niekompletnej Teczki dyskwalifikuje kandydata z udziału w egzaminach wstępnych. 

UWAGA: Teczka zawierająca odnośniki lub linki do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

Dokumentacja przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nadesłania nie będzie podlegać ocenie.

Prosimy nie wypełniać formularza kilkukrotnie, przy ocenie pod uwagę będzie brana zawartość tylko pierwszego  formularza nadesłanego przez kandydata/kandydatkę.  

13.07.2021

Godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMIÓW godzina 15:00

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego z każdego etapu egzaminu.

Ogłoszenie listy osób, które zdały egzamin i zmieściły  się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Kandydat/kandydatka musi posługiwać się językiem polskim w stopniu zaawansowanym, w przypadku kandydatów/kandydatek z zagranicy komisja może poprosić o  przedstawianie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

14 – 20.07.2021

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Oryginalne dokumenty można także też dostarczyć od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00

Adres: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk 80-836

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 210

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Na podstawie Uchwały nr 8/2021 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2021 r. limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 wynosi 28 osób.