Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Harmonogram

Grafika II stopnia, studia stacjonarne

01.06.2022

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

Kandydat zobowiązany jest podczas procesu rekrutacji (wysyłka zadań, teczek, rozmowa kwalifikacyjna) do korzystania z konta gmail, które zapewni poprawne funkcjonowanie.

Oficjalnym narzędziem do przeprowadzania rekrutacji zdalnej na Akademii jest platforma Google Workspace.

01.07.2022 Godzina: 15:00

Zakończenie Rejestracji w IRK

01.07.2022

Ostateczny termin dokonania opłaty

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz (431 KB) pdf 

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w teczce/portfolio – pobierz (14 KB) doc

02-04.07.2022

ETAP – PRZEGLĄD I OCENA TECZKI ORAZ ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Obowiązkiem kandydata/kandydatki jest przesłanie teczki w formie elektronicznej korzystając z formularza online dostępnego pod poniższym linkiem:

FORMULARZ STUDIA STACJONARNE II STOPIEŃ

 

Link będzie aktywny od godziny 8.00 02.07.2022 do 04.07.2022 do godziny 20.00

Termin nadsyłania:

Od 02.07.2022 od godziny 8.00 do 04.07.2022 do godziny 20.00

(dokumenty przesłane po przekroczeniu wyznaczonego terminu nie będą podlegać ocenie, prosimy nie czekać do ostatniej chwili z uwagi na możliwy długi czas przesyłania plików drogą internetową)

Teczka powinna zawierać portfolio, wymagane dokumenty:

1. Portfolio powinno zawierać ≤15 reprodukcji dyplomu licencjackiego oraz ≤15 własnoręcznie wykonanych prac plastycznych. Mogą to być prace plastyczne z zakresu, malarstwa, rysunku, grafiki artystycznej, grafiki projektowej, fotografii i animacji. Mogą to być prace wykonane np. na studiach licencjackich, innych studiach magisterskich, kołach zainteresowań lub prace wykonane we własnym zakresie. Cała zawartość Portfolio musi być wyłącznym dziełem kandydata/kandydatki.

*Jeżeli kandydat/kandydatka nie ma dyplomu artystycznego to powinien pokazać między 15 a 30 prac z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki artystycznej, grafiki projektowej, fotografii i animacji.

2. Skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o wykonaniu prac zawartych w portfolio bez naruszenia dóbr osób trzecich (plik do pobrania).

3. Poświadczenie dokonania opłaty egzaminacyjnej.

Wymagania formalne:

Reprodukcje prac należy wykonać własnoręcznie. Całość Portfolio należy przygotować jako wielostronicowy plik PDF w wysokiej rozdzielczości w maksymalnej wielkości 50 MB  (z ew. dołączoną osobno animacją, maksymalnie plik 50 MB) (instrukcja przygotowania pliku pdf do pobrania)

Teczkę (PDF+ dokumenty) oraz z ew. dołączoną animację należy wysłać w formie elektronicznej korzystając z formularza online dostępnego pod poniższym linkiem:

FORMULARZ STUDIA STACJONARNE II STOPIEŃ:

Link będzie aktywny od 02.07.2022 do 04.07.2022 do godziny 20.00

Wielkość Teczki nie może przekroczyć 50 MB. Wielkość Animacji nie może przekroczyć 50 MB. Nadesłanie z wykorzystaniem formularza online niekompletnej Teczki dyskwalifikuje kandydata z udziału w egzaminach wstępnych.

UWAGA: Teczka zawierająca odnośniki lub linki do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

Dokumentacja przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nadesłania nie będzie podlegać ocenie.

05.07.2022
Godzina: 15:00

Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej otrzymają wiadomości e-mail z zaproszeniem i linkiem do rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się poprzez aplikację Google Meet. Zostaną one wysłane na adresy mailowe podane przez kandydata podczas zgłoszenia rekrutacyjnego.  Prosimy o sprawdzanie swoich skrzynek pocztowych wraz z folderami SPAM. Link do rozmowy i sama rozmowa będzie tworzona i przydzielana indywidualnie dla każdego kandydata. Osoby postronne nie będą mogły mieć dostępu do rozmowy online podczas egzaminu.

Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej są zobowiązane do sprawdzenia do godziny 17:00 dnia 5.07.2022 czy otrzymały link do rozmowy. W przypadku gdy nie otrzymały e-maila, proszone są o kontakt poprzez wiadomość e-mail na adres grafika.2st.stacjonarne.2022@asp.gda.pl  do godziny 17:30. Powtórna wiadomość e-mail z linkiem do rozmowy zostanie wysłana do godziny 18:30, tego samego dnia.

II ETAP – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

06.07.2022,
07.07.2022

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się od godz. 9:00 w dniach 06.07.2022, 07.07.2022

Rozmowa z kandydatem/kandydatką będzie nawiązywała do przesłanego pliku w formacie PDF portfolio.

Kandydat nie udostępnia własnej prezentacji z portfolio podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja egzaminacyjna podczas rozmowy kwalifikacyjnej będzie posiadała własny podgląd na prace kandydata na drugim ekranie. W razie konieczności obraz zostanie udostępniony kandydatowi podczas rozmowy online.

Rozmowy online będą odbywały się w wyznaczonych przedziałach czasowych, występujących co 30 minut począwszy od godziny 9.00.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana będzie przez Komisję w formie zdalnej poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata/kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata/ kandydatki poprzez zadanie pytań w oparciu o dane osobowe wprowadzone do IRK.

Przewidywany czas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi około 7 minut.

Na przedział czasowy liczący 30 minut będą wyznaczone CZTERY kandydatki lub kandydaci. W tym czasie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi indywidualne rozmowy z każdym z nich, przełączając się pomiędzy rozmowami online. O kolejności przeprowadzenia rozmowy podczas 30 minutowego przedziału czasowego decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Z tego względu kandydaci mają obowiązek pozostawania w gotowości w wyznaczonym czasie przeznaczonym na rozmowę online.

Z uwagi na możliwe opóźnienia prosimy o wyrozumiałość i oczekiwanie na dołączenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do rozmowy online.

08.07.2022
Godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU  godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINÓW

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego z każdego etapu egzaminu.

Ogłoszenie listy osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Kandydat/kandydatka musi posługiwać się językiem polskim w stopniu zaawansowanym, w przypadku kandydatów/kandydatek z zagranicy komisja może poprosić o przedstawianie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

11 – 15.07.2022

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Oryginalne dokumenty można także też dostarczyć od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00

Adres: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk 80-836

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 210

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Zgodnie z Uchwałą Senatu nr 11/2022 z dnia 27.04.2022 r. limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 wynosi 30 osób.