Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Wyniki rekrutacji

Grafika [stacjonarne studia II stopnia]

Lista kandydatów wraz z ilością uzyskanych punktów, I ETAP – przejdź do strony
Lista osób spełniających wymogi formalne zakwalifikowanych do I etapu – przejdź do strony
Rankingowa lista kandydatów którzy nie osiągnęli minimalnej liczbę punktów – przejdź do strony
Rankingowa lista kandydatów którzy osiągnęli minimalną liczbę punktów – przejdź do strony

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych dane kandydatów na studia na publikowanych listach są kodowane.

Kod to unikatowy numer nadany automatycznie w systemie IRK.

W przypadku zapisu na kilka kierunków na każdym kierunku będzie inny kod.

Gdzie można znaleźć kod – instrukcja (781 KB) pdf