Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Dodatkowy nabór

Intermedia II stopnia, studia stacjonarne

09.09.2022

godz. 8:00

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

Kandydat/ka zobowiązany/a jest podczas procesu rekrutacji (wysyłka zadań, teczek, rozmowa kwalifikacyjna) do korzystania z konta gmail, które zapewni jego poprawne przeprowadzenie.  

Oficjalnym narzędziem do przeprowadzania rekrutacji zdalnej na Akademii jest platforma Google Workspace.

12.09.2022 Godzina: 15:00

Zakończenie Rejestracji w IRK

12.09.2022

Godzina: 15:00

Ostateczny termin dokonania opłaty egzaminacyjnej

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz (431 KB) pdf 

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w teczce/portfolio – pobierz (14 KB) doc

12.09 – 13.09.2022

I ETAP – PRZESŁANIE PORTFOLIO

Obowiązkiem kandydata/kandydatki jest przesłanie portfolio z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem formularza.

Całość portfolio (PDF + pliki audio-wideo oraz wymagane dokumenty) należy wysłać jako załącznik w formularzu znajdującym się pod linkiem

- przejdź do formularza

Formularz umożliwia ładowanie i przesyłanie plików bezpośrednio z komputera kandydata/ kandydatki. Aby wypełnić i wysłać formularz kandydat/kandydatka musi posiadać lub założyć konto mailowe w serwisie Gmail.

Termin nadsyłania:

12.09.2022, Godzina 15.30

Rozpoczęcie przesyłania portfolio i wymaganych dokumentów.

 

13.09.2022, Godzina 15.30

Zakończenie przesyłania portfolio i  wymaganych dokumentów.

 

(UWAGA: po godzinie 15.30 dnia 13.09.2022 przesłanie plików będzie niemożliwe, prosimy nie czekać do ostatniej chwili)

Portfolio przesłane w formie elektronicznej powinno zawierać dokumentację realizacji artystyczno-projektowych lub/i dokumentację pracy licencjackiej zrealizowanej na studiach z zakresu sztuk pięknych/projektowych oraz wymagane dodatkowe dokumenty. Wielkość plików dołączonych do formularza nie może przekroczyć 500 MB:

1. Statyczne pliki cyfrowe należy zamieścić w jednym wielostronicowym pliku PDF o rozmiarze max. 50MB o nazwie: nazwisko_imię_PORTFOLIO np. Kowalski_Jan_PORTFOLIO (instrukcja przygotowania pliku PDF do pobrania). Prosimy o podpisanie poszczególnych prac w portfolio wg schematu: • nazwisko i imię • liczba porządkowa• tytuł pracy • rok powstania • wymiary oryginału w cm • technika wykonania

(np.: Kowalski_Jan_01_Autoportret_2022_100x70_Rysunek).

2. Można przesyłać pliki audio-wideo (max. 3 prace, których łączny rozmiar nie przekroczy 450 MB, a łączny czas nie przekroczy 5 min. W przypadku dłuższych prac należy wybrać fragment. Mogą to być filmy, utwory dźwiękowe lub animacje w następującym formacie: format kodowania video H. 264, wskazane rozszerzenie pliku mp4. Dźwięk z rozszerzeniem mp3.

3. Skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu praz zawartych w portfolio bez naruszenia dóbr osób trzecich, (plik do pobrania).

4.Potwierdzenia dokonania opłaty egzaminacyjnej.

Pytania lub wątpliwości należy kierować na adres: intermedia.2st.2022@asp.gda.pl

WYMAGANE DOKUMENTY TO: portfolio w formacie pdf, oświadczenie oraz potwierdzenie wpłaty. Pliki audio-wideo nie są wymagane, ale bardzo mile widziane. 

UWAGA: Nadesłanie niekompletnego i niezgodnego z wytycznymi portfolio, brak wymaganych dokumentów dyskwalifikuje kandydata/kandydatkę z udziału w egzaminach wstępnych.

Portfolio z dokumentami przesłane za pomocą odnośnika do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

Dokumentacja przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nadesłania nie będzie podlegać ocenie.

Prosimy nie wysyłać poszczególnych formularzy kilkukrotnie, przy ocenie pod uwagę będzie brana zawartość tylko pierwszego formularza nadesłanego przez kandydata/kandydatkę. 

14.09.2022

Godzina 10:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU godzina 10:00

Warunkiem zakwalifikowania do II etapu postępowania rekrutacyjnego online jest spełnienie wymogów formalnych określonych powyżej.

Ogłoszenie listy osób które zostały zakwalifikowane do II etapu egzaminu wstępnego.

Ogłoszenie harmonogramu rozmowy kwalifikacyjnej

Miejsce strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

(Przesłanie na konta kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do II etapu  informacji o godzinie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej do godziny 15:00.)

Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej są zobowiązane do sprawdzenia do godziny 16:00 czy otrzymały link do rozmowy. W przypadku gdy nie otrzymały e-maila, proszone są o kontakt z intermedia.2st.2022@asp.gda.pl za pomocą komunikatora w IRK do godziny 17:30. Powtórna wiadomość e-mail zostanie wysłana do godziny 19:30.

15.09.2022

II ETAP – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z PRZEGLĄDEM PORTFOLIO

Ocena rozmowy kwalifikacyjnej oraz prac zawartych w Portfolio ma charakter konkursowy i przeprowadzana jest z zastosowaniem systemu punktowego.

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się od godz. 10:00 wg ustalonego harmonogramu.

Przedmiotem Rozmowy kwalifikacyjnej jest analiza zrealizowanych przez kandydata/kandydatkę prac zawartych w dokumentacji artystyczno-projektowej oraz/lub dokumentacji pracy licencjackiej
w kontekście problematyki wybranego kierunku.

Rozmowa zostanie przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną w formie zdalnej poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata/ kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego
przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz stabilnego łącza internetowego.W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata/ kandydatki poprzez zadanie pytań w oparciu o dane osobowe wprowadzone do IRK.

Przewidywany czas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi ok. 20 minut.

16.09.2022

Godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINÓW

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego z każdego etapu/części egzaminu.

 

Ogłoszenie listy osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć na I rok studiów II stopnia.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

19.09– 23.09.2022

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Oryginalne dokumenty można też dostarczyć od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00

Adres: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk 80-836

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 210

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.