Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Rekrutacja dodatkowa

Dodatkowa rekrutacja na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zostanie przeprowadzona na kierunkach:

- Rzeźba - studia jednolite magisterskie w dniach: 10.09.2022 – 16.09.2022 r. 

- Intermedia – studia II stopnia w dniach: 12.09.2022 – 16.09.2022 r.


Procedura Internetowej Rejestracji kandydatów
(IRK) na rok akademicki 2022/2023 w dodatkowej rekrutacji zostanie uruchomiona na kierunkach:

- Rzeźba - studia jednolite magisterskie: 01.09.2022 – 11.09.2022 r. godz. 15.00

- Intermedia – studia II stopnia: 09.09.2022 – 12.09.2022 r. godz. 15.00

 

W tym miejscu zamieszczane będą ogłoszenia o wolnych miejscach na poszczególnych kierunkach, zgodnie z poniższą procedurą.
Po zakończeniu rekrutacji podstawowej na danym kierunku, na wniosek Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może podjąć decyzję o przeprowadzeniu:

Rekrutacji dodatkowej, która dotyczy kierunków, na których w rekrutacji podstawowej zakwalifikowano do przyjęcia na studia mniejszą liczbę kandydatów aniżeli ustalony limit przyjęć
Rekrutacja dodatkowa przeprowadzana jest na zasadach obowiązujących w rekrutacji podstawowej i skierowana jest do wszystkich kandydatów na studia, niezależnie czy brali oni udział w rekrutacji podstawowej.
Ogłoszenie o dodatkowej rekrutacji na dany kierunek studiów zawierające limit wolnych miejsc oraz terminy egzaminów wstępnych publikowane są na stronie internetowej www.asp.gda.pl. Kandydaci zapisują się na wybrany kierunek w systemie IRK, dokonują opłaty i przechodzą kolejne etapy rekrutacji zgodnie z § 4 uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na dany rok akademicki.