Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Rekrutacja uzupełniająca

W tym miejscu zamieszczane będą ogłoszenia o wolnych miejscach na poszczególnych kierunkach, zgodnie z poniższą procedurą.

Po zakończeniu rekrutacji dodatkowej lub gdy w wyniku rezygnacji osób wpisanych na listę studentów na danym kierunku zwolniły się miejsca i nie ma już na listach osób, które zdały egzamin wstępny na dany kierunek, ale nie zmieściły się w limicie przyjęć, na wniosek Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może podjąć decyzję o przeprowadzeniu:

Rekrutacji uzupełniającej, która dotyczy kierunków, na których limit przyjęć nie został wypełniony w rekrutacji dodatkowej lub wskutek rezygnacji osób wpisanych na listę studentów zwolniły się miejsca i nie ma już na listach osób, które zdały egzamin wstępny na dany kierunek, ale nie zmieściły się w limicie przyjęć.

W rekrutacji uzupełniającej, na podstawie wyników uzyskanych w rekrutacji podstawowej mogą brać udział kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na określony kierunek i formę studiów, lecz nie zostali przyjęci na studia gdyż znaleźli się poza określonym limitem przyjęć na dany kierunek. Kandydaci o których mowa w niniejszym ust. mogą zwrócić się z podaniem do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o przyjęcie na inny kierunek studiów, na który limit przyjęć nie został wypełniony, z zastrzeżeniem zasad, o których mowa w ust. 5 uchwale w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na dany rok akademicki.

Podanie o przyjęcie na pierwszy rok studiów wraz z wymaganymi w rekrutacji dokumentami kandydat składa w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, nie krótszym niż 7 dni od ogłoszenia na stronie internetowej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku www.asp.gda.pl informacji o wolnych miejscach na dany kierunek. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia w ramach niniejszej procedury podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

 

Uwaga!

Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Rzeźby i Intermediów, kierunek Rzeźba z dnia 08.09.2021 w sprawie 2 wolnych miejsc w ramach limitu przyjęć na studia stacjonarne jednolite magisterskie na Wydziale Rzeźby i Intermediów na kierunku Rzeźba – pobierz dokument (645 KB) pdf