Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami

Zarządzeniem nr 102/2020 z dnia 15.10.2020 r. Rektora ASP w Gdańsku powołani zostali wydziałowi pełnomocnicy ds. osób z niepełnosprawnościami:

 

  1. Wydział Architektury i Wzornictwa – dr Paweł Czarzasty

Dyżur: wtorek, godz. 10:00 – 10:45, pok. 110 WZ

Istnieje możliwość umówienia się w innym terminie poprzez wcześniejszy kontakt mailowy: pawel.czarzasty@asp.gda.pl

 

  1. Wydział Grafiki – dr Edyta Majewska–Rosińska

Dyżur: piątek, godz. 12:00 – 14:00, pok. 206 Wydział Grafiki

Istnieje możliwość umówienia się w innym terminie poprzez wcześniejszy kontakt mailowy: edyta.majewska@asp.gda.pl

 

  1. Wydział Malarstwa – prof. ASP dr hab. Aleksandra Jadczuk

Dyżur: środa, godz. 12:00 – 13:00, pok. 107 WZ

Istnieje możliwość umówienia się w innym terminie poprzez wcześniejszy kontakt mailowy: aleksandra.jadczuk@asp.gda.pl

 

  1. Wydział Rzeźby i Intermediów – prof. ASP dr hab. Dariusz Sitek

Dyżur: wtorek, godz. 10:00 – 11:00, pracownia nr 4 MZ

Istnieje możliwość umówienia się w innym terminie poprzez wcześniejszy kontakt mailowy: dariusz.sitek@asp.gda.pl

 

Zarządzenie Rektora nr 102/2020 – przejdź na stronę