Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami

Pełnomocnikiem Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami jest dr Edyta Majewska-Rosińska
Dyżury Pełnomocnika odbywają się w roku akademickim z wyłączeniem okresu wakacyjnego (lipiec-wrzesień) w co drugi wtorek w godzinach 12:00 -13:00 w salce konferencyjnej w WZ.

Dyżury rozpoczną się od 11.01.2022 r.

Istnieje możliwość umówienia się w również w innym terminie poprzez wcześniejszy kontakt mailowy: edyta.majewska-rosinska@asp.gda.pl

Do zadań Pełnomocnika należy koordynowanie i wykonywanie działań mających na celu stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami we wszystkich obszarach życia akademickiego.

Zapraszamy do kontaktu z Pełnomocnikiem wszystkich studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.

Działalność uczelni

Uczelnia podejmuje działania mające na celu stworzenie warunków sprzyjających wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami przez kształcenie. Czyni starania, by w jak największym stopniu ułatwić swoim studentom oraz doktorantom z niepełnosprawnościami edukację na poziomie wyższym.
Formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami określa Zarządzenie nr 71/2021 Rektora z dnia 17 listopada 2021 w sprawie zasad dotyczących wykorzystania środków z dotacji przeznaczonej na zadania związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie rekrutacji na studia i kształcenia oraz prowadzenia działalności naukowej – przejdź do strony

Należą do nich między innymi:

 • zmiana formy egzaminów i zaliczeń na dostosowaną do możliwości studenta/doktoranta,
 • zmiana warunków uczestnictwa w zajęciach,
 • korzystanie z usług tłumacza języka migowego oraz asystenta osoby z
  niepełnosprawnościami,
 • wykonanie materiałów dydaktycznych w formie dostosowanej do potrzeb,
 • inne udogodnienia, umożliwiające studiowanie na takich samych warunkach jak studenci pełnosprawni.

Inne działania uczelni obejmują m.in.:

 • pomoc Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami przy rozwiązywaniu
  indywidualnych problemów osób z niepełnosprawności,
 • zakup sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, ułatwiającego edukację,
 • likwidacja barier architektonicznych,
 • udział w konferencjach, szkoleniach i kursach o tematyce poruszającej problemy i sprawy osób z niepełnosprawnościami.

Miejsce składania wniosków o wsparcie: Gmach Główny, pokój 210 (II piętro)

Wzory dokumentów:

 • Wniosek o przyznanie wsparcia dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami – pobierz (638 KB) pdf
 • Wniosek studenta / doktoranta z niepełnosprawnościami o przyznanie asystenta / tłumacza języka migowego – pobierz (539 KB) pdf
 • Oświadczenie asystenta osoby z niepełnosprawnościami/tłumacza języka migowego* – pobierz (568 KB) pdf
 • Karta godzin, usług i zadań realizowanych przez asystenta osoby z niepełnosprawnościami/tłumacza języka migowego* – pobierz (67 KB) pdf
 • Wniosek w sprawie wypożyczenia sprzętu będącego na stanie ASP w Gdańsku – pobierz (441 KB) pdf
 • Protokół wydania i zwrotu sprzętu – pobierz (260 KB) pdf