Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Bio-Media

 

Kontakt

e-mail: elvin.flamingo@gmail.com


Studentki/Studenci współtworzący Zarząd Koła:
Katarzyna Bielak (Wice-Przewodnicząca 2020/2021, ASP), Jowita Nowakowska-Gołacka (Przewodnicząca 2020/2021, UG), Patryk Rybus (Przewodniczący 2020/2021, ASP),

Opiekun artystyczno-naukowy: dr Jarosław Czarnecki (Elvin Flamingo)

 

Cele Koła:

-stworzenie warunków umożliwiających środowisku studentów rozwijanie zainteresowań, wiedzy i umiejętności w zakresie łączenia Nauki-Biologii ze Sztukami Pięknymi BIO-ART;

-promowanie/popularyzowanie sztuki Bio-Art oraz poszerzanie wiedzy z zakresu Art&Science;

-rozwijanie współpracy z Wydziałem Biologii oraz Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego


Zadania Koła:

-rozwijanie i kształtowanie zainteresowań naukowych i artystycznych studentów;

-umożliwienie prowadzenia prac badawczych i prezentacji ich wyników;

-zdobywanie wiedzy na temat Biologii i Intermediów oraz łączenia ich.


Nasze cele osiągamy poprzez:

-owocną współpracę z Wydziałem Biologii oraz Wydziałem Biotechnologii UG;

-organizowanie i udział w seminariach, sympozjach, wystawach, warsztatach oraz konferencjach i zjazdach naukowych;

-organizowanie wystaw – efektów działania na Wydziale Biologii UG;

-prowadzenie badań naukowych oraz projektów badawczych na terenie UG

Spotykamy się nieregularnie, czasem online. Macie pytania? Chcecie się spotkać? Napiszcie do nas – zawsze odpowiadamy.

Działania koła BIO-MEDIA w 2019 roku:

Warsztaty eksperymentalne „Powietrza” – celem działania było stworzenie ażurowych obiektów wykonanych w glinie a następnie wypalonych do biskwitu. Obiekty były pokryte agarem, czyli bogatą pożywką bakteryjną. Następnie przygotowane i wyjałowione światłem UV obiekty eksponowano w przestrzeniach życia uczestników. Pozyskane mikroorganizmy zamieszkujące ich „powietrza” inkubowały w odpowiedniej temperaturze. Efekt został zwieńczony wystawą.

Konferencja Bio-media – czyli spotkanie artystów z naukowcami, w którym uczestniczyli studenci i pracownicy ASP oraz UG. Celem wydarzenia było stworzenie pola dla dialogu pomiędzy artystami i naukowcami, znalezienie płaszczyzny wspólnych działań i przedstawienie prac z zakresu science art.

Działania koła BIO-MEDIA w 2020 roku:

„Biointeligencja (czy w ogóle istnieje)” – to pierwsza wystawa Międzyuczelnianego Koła Naukowego BIO-MEDIA, powstała z połączenia sił Wydziału Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

 

Galeria