Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Międzyuczelniane Koło Naukowe Biomedia

Kontakt:

e-mail: elvin.flamingo@gmail.com


Zarząd Koła :

Weronika Sikorska — Przewodnicząca Biomediów 2021/2022, studentka I st. Intermediów, ASP, weronika.sikorska@akademia.gda.pl

Marcel Bielecki — Wice—Przewodniczący Biomediów 2021/2022, student I st. Intermediów, ASP, marcel.bielecki@akademia.gda.pl

Opiekun artystyczno-naukowy: dr Jarosław Czarnecki (Elvin Flamingo), jaroslaw.czarnecki@asp.gda.pl

 

Cele Koła :

- tworzenie warunków umożliwiających środowisku studentów rozwijanie zainteresowań, wiedzy i umiejętności w zakresie łączenia nauki ze sztukami pięknymi

- promowanie/popularyzowanie sztuki bioart oraz poszerzanie wiedzy z zakresu art&science

- rozwijanie współpracy z Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii UG i GUMed

 

Zadania Koła :

- rozwijanie i kształtowanie zainteresowań naukowych i artystycznych studentów

- umożliwianie prowadzenia prac badawczych i prezentacji ich wyników

- zdobywanie wiedzy na temat nauk biologicznych i biotechnologicznych oraz sztuk intermedialnych i hybrydowych oraz ich łączenie

 

Nasze cele osiągamy poprzez :

- owocną współpracę z Uniwersytetem Gdańskim oraz innymi uczelniami

- organizowanie i udział w seminariach, sympozjach, wystawach, warsztatach oraz konferencjach i zjazdach naukowych

- organizowanie wystaw – efektów działania Biomediów

- prowadzenie badań naukowych oraz projektów badawczych na terenie Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

Działania koła BIO-MEDIA w 2019 roku:

Warsztaty eksperymentalne „Powietrza” – celem działania było stworzenie ażurowych obiektów wykonanych w glinie a następnie wypalonych do biskwitu. Obiekty były pokryte agarem, czyli bogatą pożywką bakteryjną. Następnie przygotowane i wyjałowione światłem UV obiekty eksponowano w przestrzeniach życia uczestników. Pozyskane mikroorganizmy zamieszkujące ich „powietrza” inkubowały w odpowiedniej temperaturze. Efekt został zwieńczony wystawą.

Konferencja Bio-media – czyli spotkanie artystów z naukowcami, w którym uczestniczyli studenci i pracownicy ASP oraz UG. Celem wydarzenia było stworzenie pola dla dialogu pomiędzy artystami i naukowcami, znalezienie płaszczyzny wspólnych działań i przedstawienie prac z zakresu science art.

Działania koła BIO-MEDIA w 2020 roku:

„Biointeligencja (czy w ogóle istnieje)” – to pierwsza wystawa Międzyuczelnianego Koła Naukowego BIO-MEDIA, powstała z połączenia sił Wydziału Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.