Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pathfinder

Wydział Grafiki
Kierunek Grafika Projektowa

 

Kontakt
 

 

Studentki/Studenci współtworzący Zarząd Koła: Agnieszka Szumińska (współzałożycielka), Zuzanna Leśniak (wspózałożycielka), Marta Kozikowska (skarbnik)

opiekun artystyczno-naukowy: dr Adam Świerżewski

 

Pathfinder to koło naukowe stworzone z inicjatywy studentów Kierunku Grafiki Projektowej. Głównym celem jest integracja oraz samopomoc studencka. Wymieniamy się umiejętnościami

i poszerzamy wiedzę z zakresu grafiki projektowe,j komunikacji wizualnej oraz przedsiębiorczości związanej z tą dziedziną.

Do tej pory prowadziliśmy serię spotkań dotyczących rynku pracy, autoprezentacji oraz budowania portfolio.

 

Reasumując:

Nasze koło naukowe ma na celu uświadomić młodym projektantom jak wygląda praca w praktyce. Bazą stają się wykłady oraz spotkania z ludźmi z branży. Wiele zawdzięczamy naszemu opiekunowi: zaangażowanie, porady związane z projektowaniem oraz dzielenie się doświadczeniem, jak radzić sobie na rynku pracy. Podkreślamy wagę warsztatu jaką przekazują nam wykładowcy, lecz sama teoria to nie wszystko. Staramy się odpowiadać na pytania, które nas nurtują w obrębie szeroko pojętej grafiki projektowej.

 

Wszystkie istotne informacje są publikowane na naszym funpage'u

(terminy i miejsca spotkań, bieżące projekty, dokumentacja)

 

Działania koła Pathfinder w 2019 roku:

  • „Waga słów” – warsztaty w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi.
  • „Jak negocjować z klientem – branża graficzna” – wykład.
  • Techniki druku offsetowego „od kuchni” – wizyta w drukarni Normex w Gdańsku.
  • Seria spotkań poświęcona wycenie projektów, pisania kosztorysów, przygotowywania prezentacji dla klientów, prowadzona przez opiekuna koła dra Adama Świerżewskiego. Celem projektu jest pomoc studentom w starcie na rynku pracy.

Galeria