Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Podstawy Projektowania Architektury Wnętrz II

Prowadząca:
prof. ASP dr hab. Anna Wejkowska – Lipska 

 

II Pracownia Podstaw Projektowania Architektury Wnętrz to miejsce humanistycznych postaw twórczych gdzie kanwą dydaktyczną jest tworzenie wyobrażeń o przestrzeni, wynikających z obserwacji otaczającej rzeczywistości, nauki świadomego wykorzystywania doświadczeń osobistych, wzbudzanie zaufania do własnej podświadomości, rejestrowanie i analiza abstrakcyjnych skojarzeń wszelkiego pochodzenia, a w finalnym efekcie przełożenie tego na prawidłowy, czytelny zapis projektowy. Pracownia jest ulokowana między projektowaniem architektury wnętrz, a projektowaniem analitycznym. W przestrzeni, którą kreują projektanci najważniejszy jest człowiek i to jemu dedykowane są projekty architektury wnętrz prywatnych i publicznych realizowane w tej pracowni. Niemniej jednak wartość projektowanych przestrzeni nie kończy się na ich użyteczności, ale posiada pierwiastek o charakterze percepcyjnym, wielowymiarowym i kreacyjnym. Szeroka wyobraźnia, nabyta wiedza techniczna i projektowa oraz zdrowy rozsądek pozwala opanować pojawiające się niekiedy fałszywe kanony, dlatego cenny jest na wstępnym etapie zapis projektowy wynikający z gestu ręki oraz makietowanie w skali odpowiadającej możliwościom jej bezpośredniej modyfikacji, bowiem tradycyjne narzędzia znakomicie przekazują i obrazują dyspozycje umysłu, nadając wizji charakter autorski i spontaniczny. Przeplatanie ze sobą wielu technik przekazu i prezentacji, stwarza pole rozwijania umiejętności kreacji i autorskiego języka projektowego oraz odnajdywania emocji w przestrzeni projektowanego podmiotu. 

Cele poznawcze, które stawia II Pracownia Podstaw Projektowania Architektury Wnętrz to :

  • poszerzanie procesów poznawczych o nowe doświadczenia w sposobach odczuwania architektury i myślenia o strukturach wspierających relacje przestrzenne;
  • wzbudzenie zainteresowania wielowymiarowością przestrzeni architektonicznej;
  • promowanie wśród młodych projektantów, świadomej aktywizacji w przestrzeń architektoniczną i uwrażliwienie na złożoność jej odbioru przez użytkowników oraz odkrywanie zjawisk w niej zachodzących;
  • poszerzanie wiedzy w zakresie percepcji oraz umiejętności ustalania wspólnego celu twórczego.

„Splot zdarzeń, spotkań, pasji i doświadczeń jest dla mnie i zespołu jaki tworzymy wspólnie ze studentami w pracowni projektowej na studiach licencjackich ASP w Gdańsku, bramą do dogłębnego czerpania z nieznanego, przekazywania i dzielenia się wiedzą oraz umacniania działań projektowych, jak również rozbudzania w przyszłych projektantach, poszukiwania sposobu na osiągnięcie zdolności wyboru drogi twórczej.” – Prof. ASP dr hab. Anna Wejkowska – Lipska

Galeria