Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Podstawy Projektowania Architektury Wnętrz IV

Prowadzący:
dr Tomasz Zmyślony

 

Przestrzeń – miejsce, genius loci – materia, kontekst, człowiek czy Genius loci to pojęcia nad którymi pochylamy się w pracowni przy okazji opracowywanych projektów. 

Program pracowni ma na celu kształtowanie dojrzałych postaw i zasad opartych na wrażliwości i odpowiedzialności wobec środowiska, przyszłych użytkowników oraz dziedzictwa i kultury. Tematy projektowe dotyczą najczęściej aktualnej problematyki oraz przestrzeni publicznych w kontekście miejsca i czasu oraz poszanowania środowiska.

Galeria