Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Prawo Autorskie

prowadzący: mgr Małgorzata Matyka

 

Kurs obejmuje kształcenie umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy z zakresu prawa autorskiego oraz przedsiębiorczości w dalszej działalności/nauce. Celem jest opanowanie i zrozumienie przez Studentów/Studentki określonych faktów z zakresu prawa autorskiego i przedsiębiorczości, stworzenie podstaw do dalszego zdobywania wiedzy oraz dbania o własne prawa i nienaruszania praw osób trzecich.