Rekrutacja 2020

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2020 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Międzykierunkowy Zakład Technik Projektowania

mgr Grzegorz Zięcina
mgr Jakub Ossendowski
mgr Rafał Rzeczkowski