Rekrutacja 2020

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2020 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pracownia Podstaw i Metodyki Projektowania

Prowadzący:
prof. ASP dr hab. Piotr Mikołajczak

Asystent:
mgr Adrian Leszczuk

Asystent:
mgr Mirosław Rekowski