Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Podstawy Procesu Wdrożeniowego

Prowadzenie: prof. Marek Adamczewski

 

Zajęcia mają charakter prezentacji połączonych z dyskusją i ćwiczeniami na realnych przykładach zamówień projektowych. Istotną ich częścią są spotkania z gośćmi – projektantami i producentami, dzielącymi się swoimi doświadczeniami we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Treści programowe oparte są na omawianiu kolejnych faz procesu wdrażania nowego produktu.

Głównym ich celem jest wykazanie (na zakończonych realizacją przykładach działań projektowych):

  • skuteczności różnych strategii wdrażania projektu wzorniczego zależnie od realnych warunków ich stosowania;
  • wykazanie praktycznej wagi relacji produkt – użytkownik, przedmiot – otoczenie, funkcja – technologia – forma w procesie rozwoju nowego produktu;
  • wagi formy przekazu opracowania.