Rekrutacja 2023

Konferencja „Problem z grafiką artystyczną”

termin: 28/10/2019

miejsce: Patio ASP, Gdańsk

 

"Nieatrakcyjność (?) grafiki artystycznej/warsztatowej wśród młodych adeptów sztuki. Czy możliwa jest ekspansja grafiki artystycznej poza środowisko akademickie? Czy grafika użytkowa / projektowanie graficzne już na zawsze zawładnęło umysłami i sercami przyszłych pokoleń grafików? Czy może jednak grafika artystyczna posiada potencjał równy innym dyscyplinom sztuki zarówno na polu ekspresji twórczej jak i komercyjnym? Odpowiedź na te pytania, wstępnie zawieram poprzez wybór prelegentów; osób, które poruszają się między światami grafiki projektowej i warsztatowej, lub poświęciły się dziedzinie aktywności ludzkiej jaką jest grafika artystyczna i zdają się nie żałować. Wydaje się wręcz, że radzą sobie znakomicie." – dr Łukasz Butowski

Prelegenci: dr Marta Bożyk (ASP Kraków), dr Bartłomiej Chwilczyński, Kamil Kak (student ASP Gdańsk), mgr Kamil Kocurek (ASP Gdańsk), dr Rafał Podgórski (Politechnika Koszalińska), Mgr Patrycja Podkościelny (ASP Gdańsk), dr Karol Pomykała (UCMS Lublin), dr Adam Świerżewski (ASP Gdańsk), dr Krzysztof Świętek (ASP Kraków), dr hab. Anna Trojanowska (ASP Wrocław), nmgr Jakub Zając (ASP Gdańsk)

 

Wykład podsumowujący i moderacja: dr Zbigniew Mańkowski (ASP Gdańsk)

Słowo wstępne, koncepcja tematu i organizacja konferencji: dr Łukasz Butowski

Siła sprawcza, opieka merytoryczna i organizacja konferencji: prof. Janusz Akermann

 

Wydarzenie – przejdź do strony