Rekrutacja 2024

PRE PRESS – mini-konferencja ONLINE

 
Pracowania Propedeutyki Projektowania Książki / wydz. Grafiki ASP w Gdańsku (prowadzona przez: dr Anitę Wasik, mgr Patryka Hardzieja) zaprasza na mini-konferencję, zorganizowaną przy okazji wydania Książeczki „Pre Press”.
Publikacja została przygotowana przez studentki i studentów PPPK i zawiera wskazówki dotyczące poprawnego przygotowania różnego rodzaju publikacji do druku. Pozwala także uniknąć podstawowych błędów i zrozumieć specyfikę procesów drukarskich.
 
 
 
Wydarzenie – przejdź do strony