Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

2. Pracownia Podstaw Grafiki Artystycznej

Prowadzący:

prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska

Asystent:

dr Kamil Kocurek


Pracownia Podstaw Grafiki Artystycznej prowadzona przez dr hab. Magdalenę Hanysz-Stefańską oraz asystenta mgr Kamila Kocurka kształci studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia, którzy aktualnie rozpoczynają naukę w strukturach Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Studenci podczas zajęć praktycznych i teoretycznych poznają najważniejsze zagadnienia dotyczące klasycznych i współczesnych technik graficznych.

Przekazywane są im umiejętności dotyczące druku wklęsłego, druku wypukłego, litografii oraz serigrafii. Istotą pracowni jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą świadomego wykorzystania narzędzi graficznych oraz możliwości wykonania matrycy graficznej. Pracownia realizuje swój program w oparciu o poszukiwania i eksploracje indywidualnych twórczych zdolności studentów, rozwój ich umiejętności technologicznych i biegłości w posługiwaniu się graficznymi środkami wyrazu. Studenci poznają grafikę artystyczną od strony ideowo-konceptualnej poprzez warstwę kreacji matrycy, mającej swój finał podczas wykonywania wydruków przy użyciu pras graficznych. Zdobyta w pracowni wiedza i umiejętności są zaczynem i bazą w budowaniu tożsamości artystycznej studentów i prowokują ich przyszłą intelektualną i twórczą aktywność.

Galeria