Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

3. Pracownia Rysunku i Malarstwa (I stopnia)

Prowadzący:
prof. dr hab. Anna Bem-Borucka

Asystent:
dr Dąbrówka Tyślewicz

Zajęcia prowadzone w Pracowni Rysunku i Malarstwa są nauką i rozwojem umiejętności percepcji, myślenia analitycznego oraz nauką doboru właściwych metod syntezy. Jest to zapoznanie studentów z podstawami warsztatu rysunkowego i malarskiego. Z reguły te kilkuetapowe ćwiczenia stymulujące do podejmowania indywidualnych i swobodnych wypowiedzi w zakresie kreacji, związane są z nauką kształtowania wyobraźni, intuicji i artystycznej wrażliwości.   

W dzisiejszym świecie sztuka staje się nie tylko estetyczną interpretacją, ale bywa też miejscem mieszania się czy przenikania wielu odmiennych konwencji i dyscyplin, sztuki, polityki, innych kultur, terenem prowokacji i przekraczania, przestrzenią, na którą oddziałują różne idee i dziedziny życia człowieka. Przy tej obfitości, konwergencji, entropii, szumie, rudymentem dla artysty jest umiejętność wyboru tego co najistotniejsze do wybrzmienia.   

Twórczość to „oczy szeroko otwarte”, wyjście ze strefy komfortu, zastanawianie się nad tym, co jest dla nas ważne, refleksja i nie banie się paradoksów, dostrzeganie problemów i stawianie pytań.

Galeria