Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

4. Pracownia malarstwa i rysunku (studia II stopnia)

Prowadzący:

prof. ASP dr hab. Dariusz Syrkowski
mgr Edyta Kowalewska-Chojnowska

Galeria