Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

5. Pracownia malarstwa i rysunku (studia II stopnia)

Prowadzący:

prof. ASP dr hab. Grażyna Kręczkowska
mgr Edyta Kowalewska-Chojnowska

 

I i II rok II stopnia – studia stacjonarne

 

PROGRAM PRACOWNI

 

Pracownia malarstwa i rysunku oferuje zajęcia w formie ćwiczeń, czyli zajęć w pracowni, podlegających bieżącym korektom prowadzącego.  W trakcie kursu przeprowadzane są indywidualne przeglądy i rozmowy na temat  pracy studenta.

Prowadzimy zajęcia z I i  II rokiem studiów magisterskich.

Program nauczania obejmuje rysowanie i malowanie martwych natur, modela, jak również wybranych przez studenta dowolnych fragmentów rzeczywistości. Dużą wagę przywiązujemy do wykonywania szkiców koncepcyjnych – rysunkowych i malarskich; prowadzenie szkicownika jest obowiązkowym elementem zaliczenia.

Kształcenie ma na celu rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez wnikliwą obserwację i analizę form zaczerpniętych z natury, ustawień w pracowni bądź na podstawie zadań zaproponowanych przez prowadzących.   

Ćwiczenia w pracowni mają zachęcać do  zapoznania się z procesem artystycznym polegającym na kreacji nieskrępowanej schematami, wzorcami i stereotypowym myśleniem o formie; mają również prowokować do twórczego myślenia pozwalającego na wyrażanie i osobistą interpretację rozmaitych treści, koncepcji,  stanów emocjonalnych, gry skojarzeń i intuicji za pomocą form plastycznych.

Celem przedmiotu jest uruchamianie i rozwijanie wyobraźni, będącej impulsem i materiałem w procesie twórczym, spełniającej najistotniejszą funkcję w kreacji indywidualnej wypowiedzi artystycznej.

Kryterium oceny jest poziom prac, aktywne uczestnictwo w zajęciach, postęp, rozwój umiejętności, umiejętność samodzielnego myślenia, kreatywność studenta.

Zaliczenie odbywa się na podstawie prezentacji prac z całego semestru/roku szkolnego.

 

Na II, dyplomowym roku, istnieje możliwość realizacji aneksu z malarstwa lub rysunku jako części uzupełniającej do pokazu dyplomowego z grafiki. Wówczas praca ze studentem polega na indywidualnym programie i korektach. Student realizuje własne zamierzenia artystyczne w oparciu o dotychczasowe poszukiwania, wiedzę, refleksje  oraz zdobyte wcześniej umiejętności. Celem tych zajęć jest, wspierana rozmowami z  prowadzącym, kontynuacja poszukiwań własnego języka artystycznego oraz odnalezienie właściwej techniki malarskiego lub rysunkowego przekazu –   najbardziej adekwatnego zarówno co  do przesłania, jak i preferencji estetycznych dyplomanta.

 

 

Galeria