Pracownia Grafiki Artystycznej – Litografia

Prowadzący:

dr Łukasz Butowski

mgr Patrycja Podkościelny


Podstawowym celem pracowni jest przygotowanie studenta do samodzielnego realizowania swojego planu twórczego. W technologiach które oferujemy w pracowni. Technologie: litografia, fotolitografia, algrafia oraz w technologiach wykraczających poza ramy tradycyjnej litografii: druk cyfrowy na różnych podkładach, fotografia, linoryt, monotypia, szablon, animacja. Program jest tak skonstruowany, żeby absolwent, po trzecim, a szczególnie piątym roku mógł znaleźć się na rynku sztuki. Dbamy o to aby absolwent sprostał poziomowi warsztatowemu, który prezentują graficy z innych akademii sztuk pięknych. Zachęcamy studentów do konfrontowania swoich postaw z innymi młodymitwórcami, poprzez branie udziału w konkursach graficznych krajowych i zagranicznych.

Pierwszy stopień wtajemniczenia w arkana warsztatu grafiki warsztatowej to zapoznanie się studenta z pełnym wachlarzem technologicznym. Kolejnym jest poznanie przez studenta niestandardowych metod pracy z matrycą litograficzną (i nie tylko) oraz wykorzystanie ich w realizacji swoich zamierzeń twórczych, te metody rezerwujemy dla studentów z wyższych roczników – trzeciego roku I stopnia oraz na studiach jednolitych magisterskich.