Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pracownia Grafiki Artystycznej – Serigrafia

Prowadzący:

prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik

Asystent:

mgr Jakub Zając


Głównym celem pracowni dla młodszych roczników jest nauka metod technicznych wynikających z warsztatu serigrafii umożliwiających właściwą realizację zagadnień artystycznych.

Podstawowe treści przedmiotu – realizowane podczas seminariów i ćwiczeń warsztatowych:
Rozwój świadomości plastycznej i precyzowanie swoich wypowiedzi artystycznych na coraz wyższym poziomie poprzez odpowiedni dobór realizowanych projektów wraz z ich technologicznymi uwarunkowaniami.

Służymy studentom pomocą podczas realizacji własnych prac oraz proponujemy indywidualny program w zależności od zdolności i pracowitości studentów. Zajęcia w pracowni są dla studentów nie tylko obszarem artystycznej kreacji ale także jako przygotowanie do przyszłej świadomej samodzielnej pracy twórczej. Studenci wybierając Pracownię Serigrafii jako specjalizację mają możliwość realizacji swojej pracy dyplomowej na zasadzie aneksu lub dyplomu głównego.

Galeria