Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pracownia Grafiki Artystycznej – Wklęsłodruk

Prowadzący:

prof. Alina Jackiewicz–Kaczmarek

Asystent:

dr Dominik Włodarek

 

Wirtualny spacer po Pracowni Wklęsłodruku (aut. Zuzanna Zwierzchowska)

 

Program realizowany w pracowni Wklęsłodruku skierowany jest do studentów Wydziału Grafiki. Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy w dziedzinie grafiki artystycznej. Poznanie i praktyczne stosowanie technik wklęsłodrukowych, zainteresowanie nowymi środkami wyrazu, nowymi materiałami i narzędziami graficznymi. Wzbogacanie wypowiedzi artystycznej przez dowolne łączenie kilku metod graficznych, techniki unikatowe i badania własne, możliwość przedstawienia grafiki w formie instalacji. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów/korekt i ćwiczeń warsztatowych. Program uwzględnia predyspozycje i zainteresowania każdego studenta co pozwala na rozwijanie osobowości, kreatywności oraz świadomości twórczej. Zadania i sposoby wykonania kompozycji graficznych ustalane są indywidualnie. Autorskie projekty realizowane są w formie cyklu prac graficznych. Umiejętności warsztatowe powinny służyć swobodnemu tworzeniu własnych kreacji artystycznych. Studenci wybierając pracownię wklęsłodruku mają możliwość realizacji na studiach I stopnia pracy licencjackiej, natomiast na studiach II stopnia magisterskiej pracy dyplomowej.

 

Galeria