Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Warsztat Fotografii Studyjnej

Prowadzący:
mgr Magdalena Czajka