Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

1. Pracownia Podstaw Projektowania Graficznego

Prowadzący:

prof. Tomasz Bogusławski

Asystent:

mgr Adam Pękalski


Wstępny kurs projektowania graficznego obejmujący analizę struktury i podstawowych elementów kształtowania komunikatu wizualnego, od umiejętności świadomej organizacji płaszczyzny i przestrzeni, określania relacji między kształtem, barwą, fakturą i układem form plastycznych, poprzez posługiwanie się sygnałem barwnym, kontrastem, skalą czy rytmiką jako nośnikami emocji – do porządkowania ich w struktury znaczeniowe. Zakres przedmiotu obejmuje także metody konstruowania czytelnego przekazu wizualnego, począwszy od logicznej analizy treści i sposobów percepcji komunikatu, do wyboru właściwych środków plastycznych, warsztatu, formy czy konwencji ostatecznej realizacji.