Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

2. Pracownia Podstaw Projektowania Graficznego

Prowadzący:

obecnie dr Jarosław Bujny (w zastępstwie: dr Eurydyka Kata)


Wstępny kurs projektowania graficznego, gdzie studenci poznają podstawy kształtowania komunikatu graficznego oraz sposób, w jaki każda decyzja projektowa przekłada się na budowanie konkretnego znaczenia. Poprzez serię zadań studenci uczą się świadomie wybierać i stosować środki graficzne i konwencje wizualne oraz podporządkowywać je zamierzonemu przekazowi.