Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pracownia Projektowania dla Kultury (studia I stopnia)

Prowadzący:

prof. Janusz Górski

Asystent:

mgr Patryk Hardziej


Założeniem pracowni jest związanie programu dydaktycznego z rynkiem, przygotowanie absolwentów do pracy w agencjach reklamowych i studiach graficznych. Praca na rynku może dać artystyczną satysfakcję – zadaniem pracowni jest kształcenie umiejętności projektowania zgodnie z potrzebami klienta i zachowania artystycznej odpowiedzialności za swoje dzieło.