Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pracownia Projektowania Plakatu i Form Reklamowych

Prowadzący:

prof. Sławomir Witkowski

Asystent:

dr Adam Świerżewski


http://pracownie.asp.gda.pl/projektowa

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje kształcenie umiejętności świadomego wyboru środków i metod projektowania z uwzględnieniem posiadanych wiadomości z zakresu psychofizjologii widzenia i historii – po współczesność grafiki projektowej.

Celem III Pracowni Projektowania Graficznego jest przygotowanie studentów do pracy zawodowej, jako projektantów podejmujących i realizujących wyzwania rynku grafiki komercyjnej, ale również tworzących kreatywnie dzieła ze sfery kultury wysokiej. Projektantów potrafiących interpretować skomplikowane przejawy aktywności człowieka oraz zjawiska współczesnego świata, szczególnie w czasach dynamicznie rozwijających się mediów elektronicznych.

Studenci w każdym semestrze rozwiązują od 6 do 8 zadań, konstruowanych w procesie dydaktycznym progresywnie, według stopnia trudności i rozległości poruszanej problematyki. Struktura materiału dydaktycznego równomiernie rozwija w studentach zdolność tworzenia przekazu, artykułowanego słowem i obrazem, równocześnie w warstwie znaczeniowej (treść, sens) i wizualnej (forma, kompozycja).

Zakres tematyczny poszczególnych zadań obejmuje zarówno konstrukcję i kreację komunikatu wizualnego zawartego w klasycznym pojęciu plakatu – z sięganiem do doskonałych przykładów i wzorów “polskiej szkoły plakatu” – jak również realizacjami współczesnych kampani ambientowych.

Program przewiduje aktywny udział studentów w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach plakatu i form projektowych (przewidywane 2 zadania w semestrze).

Ćwiczenia z zakresu projektowania komunikatu wizualnego pozwalają studentom doskonalić stosowanie języka graficznego jako formy perswazji i informacji wizualnej. Planowana jest współpraca ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego, kierunku zarządzania i marketingu. Zakłada ona realizację wspólnego projektu pełnowymiarowej kampanii reklamowej, promocyjnej lub propagandowej, obejmującej wszystkie nośniki informacji – outdoor, prasę, media elektroniczne (konstrukcja storyboardów filmu reklamowego) – jedno zadanie w semestrze.

Studenci realizują także ćwiczenia kształcące umiejętności projektowania i makietowania układów i form wydawniczych takich, jak: reklama prasowa, ulotka, rozkładówka gazetowa itp.

Mogą pojawiać się również zadania z dziedziny konstrukcji znaku graficznego – firmy bądź marki – z elementami budowania systemów identyfikacji wizualnej.

Grafik projektowy jeżli sam nie potrafi poradzić sobie z zadaniami, które stawia współczesny rynek, to przynajmniej powinien rozumieć zjawiska szeroko rozumianej komunikacji wizualnej. To rozumienie kształtuje Uczelnia, w której przebiega jego zawodowa i artystyczna edukacja.