Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Pracownia Projektowania Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej

Prowadzący:

prof. ASP dr hab. Adam Kamiński

Asystent:

mgr Piotr Paluch


 

Znak · Litera · Kompozycja

Pracujemy ze studentami:
III roku I stopnia studiów (licencjat) oraz I i II roku II stopnia studiów (magisterka).

Głównym założeniem kształcenia w ramach Pracowni Projektowania Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi projektowania współczesnych form znaku graficznego, roli znaku (grafemu) literniczego, organizującego przestrzeń kompozycji, wielu obszarów komunikacji wizualnej oraz projektowanie wybranych elementów identyfikacji wizualnej.

Naszym zdaniem jest rozwijanie i utrwalanie u studentów umiejętności zwięzłego wyrażania określonego znaczenia na poziomie obrazu, a w szczególności za pomocą czytelnych i funkcjonalnych form graficznych. W trakcie zajęć dzielimy się ze studentami naszą wiedzą i doświadczeniem z zakresu m.in. kompozycji, roli litery, dialogu wszystkich elementów graficznych i „formatu” projektu graficznego, doboru właściwych środków wyrazu, aż wreszcie realizacji podejmowanych przedsięwzięć projektowych.

Znak, Litera, Kompozycja, te trzy słowa zamieszczone w tytule, właściwie oddają kierunek naszej pasji, działalności dydaktycznej oraz wyzwań projektowych z jakimi spotykają się w naszej pracowni studenci.

Historia Pracowni sięga roku 2010, w którym za zgodą Rady Wydziału Grafiki oraz uchwałą Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku powstała Pracownia Podstaw Komunikacji Wizualnej prowadzona przez jej pomysłodawców: dra Krzysztofa Stojałowskiego i dra Adama Kamińskiego.
W 2013 roku nastąpiła zmiana obsady: dr hab. Adam Kamiński / mgr Agata Królak.
Od 2016 roku: dr hab. Adam Kamiński / mgr Piotr Paluch.