Pracownia Projektowania Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej

Prowadzący:

prof. ASP dr hab. Adam Kamiński

Asystent:

mgr Piotr Paluch


Znak · Litera · Kompozycja

Pracownia Podstaw Komunikacji Wizualnej powstała z inicjatywy dr Krzysztofa Sojałowskiego i dr Adama Kamińskiego. W takiej obsadzie dydaktycznej odbywały się zajęcia w latach akedmickich: 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013. Od roku akademickiego 2013/2014, pracownię prowadzą dr Adam Kamiński i mgr Agata Królak.

Głównym założeniem kształcenia w ramach Pracowni Podstaw Komunikacji Wizualnej
jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi projektowania współczesnych form znaku graficznego, roli znaku (grafemu) lietrniczego, organiuzjącego przestrzeń kompozycji, wielu obszarów komunikacji wizualnej oraz projektowanie wybranych elementów identyfikacji wizualnej.

Naszym zdaniem bardzo istotnym jest rozwijanie i utrwalanie u studentów umiejętności zwięzłego wyrażania określonego znaczenia na poziomie obrazu, a w szczególności za pomocą czytelnych i funkcjonalnych form graficznych. W trakcie zajęć dzielimy się ze studentami naszą wiedzą i doświadczeniem z zakresu m.in. kompozycji, roli litery, dialogu wszystkich elementów graficznych
i „formatu” projektu graficznego, doboru właściwych środków wyrazu, aż wreszcie realizacji podejmowanych przedsięwzięć projektowych.

Znak, Litera, Kompozycja, te trzy słowa zamieszczone w tytule, właściwie oddają kierunek naszej pasji, działalności dydaktycznej oraz wyzwań projektowych z jakimi spotykają się w naszej pracowni studenci.