Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Marta Lipiec-Bortkiewicz

Marta Lipiec- Bortkiewicz
Dyplom 2019, obrona 2.07.2019

Część artystyczna – Odręczne. Dłonie jako nośnik emocji
Promotor – dr hab. Krzysztof Polkowski

Aneks – Poręczne znaki
Promotor – prof. Jacek Zdybel

Część pisemna – Dyskomfort a mowa ciałą
Promotor – Dyskomfort dr Zbigniew Mańkowski

 

Galeria